Norsk-Svensk oversettelse av skjerpet

Oversettelse av ordet skjerpet fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skjerpet på svensk

skjerpet
oppmerksomadjektiv skärpt
Synonymer for skjerpet
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Frøken A og frøken M" har skjerpet mange og store forventninger til seriens fortsettelse.
2.Oppholdet på" Norway" har skjerpet lysten til en ny Norgestur, sa Benny.
3.Skattekommisjonen foreslår mindre direkte skatt på inntekt, men samtidig legges det opp til skjerpet skatt på en del andre områder, slik at det totale skattetrykket blir uendret.
4.Vi tror politikerne kan spare seg forsøket på å få velgerne til å bite på en påstand om at skjerpet boligbeskatning så å si er inngangsporten til et nytt og bedre skattesystem.
5.(NTBTT) Den svenske marinen har skjerpet vaktholdet i skjærgården utenfor Karlskrona som følge av at det er kommet uvanlig mange tips fra publikum om mystiske bevegelser i sjøen.
6.ATL ønsker en skjerpet kontroll velkommen.
7.Bakgrunnen for dette er at en nedgang i de internasjonale priser for oljeprodukter og uroen på det norske marked har ført til en skjerpet konkurransesituasjon for de fleste produkter, heter det.
8.Det har vært en skjerpet holdning til å oppta nye forbund.
9.Det politiske Norge er i all hovedsak samlet når det gjelder skjerpet skattekontroll.
10.EF kan bli sprengt om VestTyskland står på sitt krav om skjerpet eksosrensing, uttaler generaldirektør Xavier Karcher i Citroën til Aftenposten.
11.Et raskt regnestykke vil fortelle næringslivet at dersom Arbeiderpartiet fjerner alle lettelser Regjeringen hittil har sørget for å gi norske arbeidsplasser, betyr det at Arbeiderpartiets" forskningspakke" trekkes inn mer enn fem ganger i skjerpet bedriftsbeskatning.
12.Helt uavhengig av denne ulykken har vi nylig sendt ut varsel om at det blir foretatt skjerpet kontroll med en rekke typer utstyr for industri og anleggsarbeide, understreker Eika.
13.Hverken strafferammer eller straffeutmåling er generelt sett blitt skjerpet de seneste år, konstaterte høyesterettssadvokat Else Bugge Fougner i sitt innlegg.
14.Ja, det er det, og den vil bli skjerpet, takket være den borgerlige regjering.
15.Jeg er skuffet over at appellutvalget i Norges Fotballforbund har skjerpet Vålerengens straff, og at spillernes bøter er opprettholdt, sier advokat Per A. Flod i Vålerengen.
16.Men det har forekommet situasjoner hvor vi har skjerpet beredskapen, sier ekspedisjonssjef Dag Berggrav ved statsministerens kontor.
17.Nyttige og konstruktive forslag til skjerpet medlemslandskontroll over det omstridte UNESCOsekretariatet - men som må underbygges med konkrete oppfølgingstiltak for at det ikke skal gli ut i sanden.
18.Politikerne har av og til skjerpet lovgivningen mer enn selv juristene setter pris på, så jeg ville ikke satse for sterkt på at det ikke kan komme lovendringer.
19.Skattekommisjonens forslag om sterkt skjerpet boligskatt kan gi uakseptable virkninger for mange, særlig pensjonister og nyeetablerte barnefamilier, sa Høyres 1. viseformann Kaci Kullmann Five i et foredrag i Molde igår kveld.
20.Større konsentrasjon og andre forhold førte til sterkt skjerpet konkurranse i 1983, spesielt på enkelte områder innen næringslivet, svarte Ole Hope.
21.Ved lekkasje i bensintankene blir det en gassdannelse og dermed fare for eksplosjon, og det er nå nødvendig med en skjerpet kontroll på alle hold, sier verne og sikkerhetssjefen i Norsk Olje.
22.Vi foretar denne vurdering fordi det fra Regjeringens side er et ønske om en skjerpet handelspolitisk aksjon mot SydAfrika, opplyser statssekretær Arne Synnes i Handelsdepartementet til Aftenposten.
23.Vi har allerede skjerpet forhandlingsrutinene, sier Rolf Holth.
24.Vi har skjerpet overvåkningen betraktelig nå i desember med langt flere sivile bilpatruljer ved potensielle ranssteder.
25.Vi ønsker en skjerpet kontroll velkommen og har faktisk medvirket til slik skjerpelse, sier administrerende direktør Noralf J. Olderskog i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).
26.Vindenessaken og endel andre saker den senere tid viser at vi har fått et skjerpet klima i idretten.
27.ALLIKEVEL er vår årvåkenhet skjerpet gjennom årene.
28.Alle krever skjerpet miljøvern og peker på at problemet skogsdød og sur nedbør bare kan løses på tvers av de europeiske grenser.
29.Anbudsmarkedet i Osloområdet, som er Ragnar Evensens primære virkeområde, har vært opprettholdt i større grad enn antatt, men konkurransen er skjerpet med ytterligere press på prisene, heter det i beretningen.
30.Andre gang Gromyko skjerpet tonen skjedde også i forbindelse med diskusjon om ubåtkrenkelser og de svensksovjetiske forbindelser.
Dine siste søk