Norsk-Svensk oversettelse av slakte

Oversettelse av ordet slakte fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

slakte på svensk

slakte
dyrverb slakta
Synonymer for slakte
Avledede ord av slakte
Anagram av slakte
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er vel så viktig å kunne slakte et dyr riktig, å kunne ta vare på kjøttet som å felle det, mener Sandbu, og synes den svenske undersøkelsen bør være en alvorlig vekker til jegerne også her i landet.
2.Et krav om en slik fordobling betyr at vi må slakte oss selv, bryte eftertrykkelig Bokbransjeavtalens strenge regler og avskjære oss grundig fra å kunne fortsette driften av forlaget, fortsetter Hedlund.
3.Et slikt krav betyr at vi må slakte oss selv, bryte eftertrykkelig Bransjeavtalens strenge regler og avskjære oss grundig fra å kunne fortsette driften av forlaget.
4.La det være sagt, at bonden oftest kommer bedre ut av det økonomisk ved å la ulven slakte sauen, og at tvilstilfellene skal komme saueeieren til gode.
5.Den eldste er tiltalt for innbrudd i og tyveri fra en kiosk på Bjørkelangen, en container i Nittedal, en skole på Roa i Lunner, Røde Kors hjelpekorps lokaler i Nittedal, en kiosk i Gran og tyveri av en campingvogn i den hensikt å" slakte" denne.
6.Den franske regjering" benådet" søndag en polsk hoppe og hennes føll efter at sexsymbolet og dyrevernsforkjemperen Brigitte Bardot kvelden før hadde sagt at myndighetene måtte drepe henne før de fikk lov til å slakte de to hestene.
7.Den tidligere studiekonsulenten opplyste at da denne saken kom opp for tre år siden, så" gikk AOF ut i avisene og begynte å slakte undertegnede totalt".
8.Det er m.a.o. oppstått den underlige situasjon at flere aviser går inn for å frata meg retten til å fremkomme med mitt syn på NRKmedarbeidere, mens de samme aviser på sin side skal ha full rett til å slakte meg for synspukter jeg ikke har fremsatt.
9.Det er tryggere å ta prøver og slakte syke dyr, eller dyr man har mistanke til, fastslår overveterinær Koppang.
10.Det kan ofte være vanskeligere å slakte enn å rose.
11.Efter å ha sukket over alle kyrne han hadde måttet slakte og gården hans som hadde forfalt, gikk hun over til å snakke om Elses besteforeldre.
12.Fagtidsskriftet Kicker har brukt svært mye spalteplass på å slakte Giskes lagkamerater, men har latt nordmannen gå fri.
13.Fellene gjør det mulig å fange laksen uskadet, slakte overskuddet og sende det antall laks videre oppover som kreves til sportsfiske og til gytebehov".
14.Folk kom ut fra landsbyene vi passerte og solgte varer, og de nærmere 700 menneskene ombord skaffet seg mat på turen ved å slakte og tilberede apekatter, geiter, høns og griser om bord, forteller Rikke.
15.For det første søkte sionistene å kjøpe land uten forsøk på å slakte" de innfødte".
16.Idet jeg tar den siste kneiken opp til Bjørndal, blir jeg var at Gudbrand og en fremmedkar holder på å slakte gris, den henger efter bakbenene i tau fra en stokk mellom en av de gamle lønnene og et kryss av plank.
17.Lar hellige kuer seg slakte og partere ?
18.Med det negative bilde begge kunstnere gir av Festspillene i NordNorge generelt, og av utstillingsforholdene spesielt, skaper de kanskje blest om seg selv, men de er samtidig med på" å slakte høna med gulleggene".
19.NINF har også eksperimentert med nye metoder som kan gjøre slakte og renseprosessen mer effektiv.
20.Resultatet ble naturligvis at bøndene ble oppmuntret til å slakte ned for fote, hvorefter det vanket skuddpremier !
21.Samaritanerne fortsetter å slakte sine påskelam efter gammeltestamentlige forskrifter.
22.Vil det i det hele tatt være mulig å få departementet og politikerne til å slakte en av de" allerhelligste kuer" ?
23.Det er billigere å la fisken stå i nøtene og fore dem enn å slakte og lagre.
24.Det var ikke overraskende at vi måtte slakte ørreten.
25.Arbeiderne vil la slakteriene være åpne, slik at bøndene kan slakte husdyr som det ikke blir mat til,men det vil likevel oppstå store tap.
26.Dessuten var det ikke tid å slakte på, dyra kunne være skrinne nå i vårknipa.
27.Det er allerede gjort forberedelser til at vi skal kunne slakte omkring 80 000 tonn laks i 1990.
28.Det er for tidlig å" slakte" dette norske laget.
29.Det gikk an å slakte og spise naboens gris til jul, men ikke ens egen.
30.Dette har fått bøndene til å slakte buskapen.
Dine siste søk