Norsk-Svensk oversettelse av småfolk

Oversettelse av ordet småfolk fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

småfolk på svensk

småfolk
allmenn? små människor
Synonymer for småfolk
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den filmen jeg husker best må være" Storfolk og småfolk" fra 1951.
2.Boken inneholder naturskildringer, beskrivelser av livet på breibygdene og historier om småfolk og storfolk i gård og grend.
3.Hvorav Paulsson, med sin storslager" Visa vid vindens ängar" vel er den mest veletablerte, men det er jo ikke småfolk de andre heller, og med vekslende småavdelinger gjorde de det slik for et entusiastisk og meget interessert publikum at det aldri ble kjedelig.
4.Med småfolk i følget kan det være tilrådelig å velge en alternativ løype som prepareres med snescooter på langs av Heggelivannene.
5.Med småfolk i følget kan krefter spares ved å gå fra Mariholtet over NordElvåga, men følg de oppgåtte spor over vannet.
6.Nakent småfolk hutrer seg ut i vannet.
7.Nei, det er småfolk som lider.
8.Og de får lov til å forsyne seg uhemmet av barnas dessertbord hvis høyde over gulvet er tilpasset småfolk.
9.På dette grunnlag mener jeg man bør tenke i retning av å etablere en offentlig finansiert - men ikke nødvendigvis offentlig organisert - ordning som ikke er et straffende domstollignende organ, men som først og fremst har som sitt formål å gi småfolk som utsettes for pressens feiltrinn konkrete maktmidler overfor pressen.
10.Siden 1975 har det arrangert teaterforestillinger for store og særlig for småfolk.
11.Småfolk i samfunnet som utsettes for feiltrinn fra pressens side bør få konkrete maktmidler i en eller annen form overfor pressen som et mottiltak, mener Thomas Mathiesen bl.a. i artikkelen.
12.Årsaken er trolig at man innbilder seg at det er store og stygge kapitalister som låner ut penger, mens det er småfolk som låner dem.
13.Det er selvfølgelig umulig å avsette faste tider på døgnet til trening når man har" småfolk" i huset.
14.Det var ikke akkurat småfolk som klemte seg sammen i boksen akkurat da.
15.Et miljø av småfolk og arbeidsløse, ungdommer som sliter med pengemangel og lediggang.
16.Jeg synes også det ville være helt galt å drive gjøn med småfolk som ikke kan forsvare seg.
17.Jeg tenker meg en offentlig finansiert - men uavhengig organisert ordning som har som sitt siktemål å gi småfolk som utsettes for pressens feiltrinn konkrete maktmidler overfor pressen.
18.Men også vi småfolk står igjen med takk til en som brukte dyrebar tid og høyt talent til å tøyse litt med oss.
19.Men se om de kan utrette noe lignende, alle de åndelige småfolk som peker nese av kunsten.
20.Slutt med å narre småfolk - og Det radikale parti.
Dine siste søk