Norsk-Svensk oversettelse av smiger

Oversettelse av ordet smiger fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

smiger på svensk

smiger
allmennsubst. smicker
Synonymer for smiger
Anagram av smiger
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Genevieve Asses malerier er helt blottet for smiger, fri for anekdoter maleriene unnslår seg nesten når man går borttil.
2.Cordelia, Lears yngste datter, som er ærlig og uten falsk smiger og som får lide for det, hun har også gjennom store deler av forestillingen sitt ansikt" satt" i en anelse om verdens bedrageriske svik.
3.Dronning for en dag, jo til nød, men å være prinsgemal om så bare et kvarter, tre skritt bak Mor, like kraftig kritisert for det man gjør som for det man ikke gjør, like utsatt for lav smiger og ondsinnet mistenkeliggjørelse - hvem vil ved sine fulle fem gå inn i en så utsatt livsstilling ?
4.Særlig har han vanskelig for å skjule sin ergrelse når han blir utsatt for den nesegruse dyrkelse og smiger som alle politiske toppfigurer i India er omgitt av.
5.Løvinner skal visstnok være så svake for smiger og estetiske herrer.
6.Man underbygget hans selvfølelse med titler og luksusbehandling, balsamerte hans sårede karriere med løfter om at han skulle bli" Middelhavsområdets sjef" og få generalmajors pensjon i valgfri valuta ved 63 års alder, ga ham rikelig med penger og styrte hans handlinger med utstudert smiger.
7.Men med den sørgelige internasjonale støtte som PLO har fått fra vestlige politikere med mangel på realistisk dømmekraft, eftersom PLOs smiger har fått innpass hos dem, vil kanskje terroren fortsette og øke i omfang.
8.På premieren kunne hun spille ut hele det menneskelige uttrykksregister, fra barnlig naivitet og ømhet, til falsk smiger, raseri og hysteri for et norsk publikum.
9.Utenriksminister Eduard Sjevardnadse, har i årevis irritert seg over unødig smiger og ros fra lavere partifunksjonærer, skriver Elizabeth Fuller i Radio Liberty Research.
Dine siste søk