Norsk-Svensk oversettelse av smigre

Oversettelse av ordet smigre fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

smigre på svensk

smigre
allmennverb smickra
Synonymer for smigre
Avledede ord av smigre
Anagram av smigre
Fler eksempler
1.Jeg skal ikke angi noen ratinggrense, for da kan jeg komme til å fornærme noen og smigre andre utilsiktet.
2.Skribentane unngår på si side å underlegge seg eit mesenat der det å smigre mesenen er ein integrert del av jobben.
Liknende ord

 
 

smigre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) smigresmigrendesmigret
Indikativ
1. Presens
jegsmigrer
dusmigrer
hansmigrer
vismigrer
deresmigrer
desmigrer
8. Presens perfektum
jeghar smigret
duhar smigret
hanhar smigret
vihar smigret
derehar smigret
dehar smigret
2. Preteritum (Fortid)
jegsmigret
dusmigret
hansmigret
vismigret
deresmigret
desmigret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde smigret
duhadde smigret
hanhadde smigret
vihadde smigret
derehadde smigret
dehadde smigret
4a. Presens futurum
jegvil/skal smigre
duvil/skal smigre
hanvil/skal smigre
vivil/skal smigre
derevil/skal smigre
devil/skal smigre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha smigret
duvil/skal ha smigret
hanvil/skal ha smigret
vivil/skal ha smigret
derevil/skal ha smigret
devil/skal ha smigret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle smigre
duville/skulle smigre
hanville/skulle smigre
viville/skulle smigre
dereville/skulle smigre
deville/skulle smigre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha smigret
duville/skulle ha smigret
hanville/skulle ha smigret
viville/skulle ha smigret
dereville/skulle ha smigret
deville/skulle ha smigret
Imperativ
Bekreftende
dusmigr
viLa oss smigre
deresmigr
Nektende
duikke smigr! (smigr ikke)
dereikke smigr! (smigr ikke)
Dine siste søk