Norsk-Svensk oversettelse av spinke

Oversettelse av ordet spinke fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

spinke på svensk

spinke
allmennverb nypa
Synonymer for spinke
Avledede ord av spinke
Anagram av spinke
Fler eksempler
1.Skal de stilltiende godta at situasjonen i Oslo og andre byer er så prekær at det her er berettiget med ekstraordinære tiltak, mens de selv får fortsette å spinke og spare så godt de kan ?
2.Også neste år vil administrasjonen spinke og spare på pengene, slik at ikke en gang de avsatte pengene brukes.
3.Samtidig var det en reell vekst i kommunens driftsutgifter fra 1983 til 1984 på 4,6 prosent, et forhold som ifølge Høyre viser at påstandene særlig fra RV og SV om spinke og sjørøverpolitikk, ikke er i overensstemmelse med virkeligheten.
Liknende ord

 
 

spinke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) spinkespinkendespinket
Indikativ
1. Presens
jegspinker
duspinker
hanspinker
vispinker
derespinker
despinker
8. Presens perfektum
jeghar spinket
duhar spinket
hanhar spinket
vihar spinket
derehar spinket
dehar spinket
2. Preteritum (Fortid)
jegspinket
duspinket
hanspinket
vispinket
derespinket
despinket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde spinket
duhadde spinket
hanhadde spinket
vihadde spinket
derehadde spinket
dehadde spinket
4a. Presens futurum
jegvil/skal spinke
duvil/skal spinke
hanvil/skal spinke
vivil/skal spinke
derevil/skal spinke
devil/skal spinke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha spinket
duvil/skal ha spinket
hanvil/skal ha spinket
vivil/skal ha spinket
derevil/skal ha spinket
devil/skal ha spinket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle spinke
duville/skulle spinke
hanville/skulle spinke
viville/skulle spinke
dereville/skulle spinke
deville/skulle spinke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha spinket
duville/skulle ha spinket
hanville/skulle ha spinket
viville/skulle ha spinket
dereville/skulle ha spinket
deville/skulle ha spinket
Imperativ
Bekreftende
duspink
viLa oss spinke
derespink
Nektende
duikke spink! (spink ikke)
dereikke spink! (spink ikke)
Dine siste søk