Norsk-Svensk oversettelse av spinne

Oversettelse av ordet spinne fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

spinne på svensk

spinne
spindelvevverb spinna
Synonymer for spinne
Avledede ord av spinne
Fler eksempler
1.Asbest - mineralet som kan spinne" og" Ildsprutende fjell" forteller begge om vanskelige emner, men på en måte som gjør at den ufaglærte også kan forstå.
2.Asbest - mineralet som kan spinne" og" Ildsprutende fjell" forteller begge om vanskelige emner,men på en måte som gjør at den ufaglærte også kan forstå.
3.(Norsk) Nød lærer naken kvinne å spinne.
4.Næringen blomstret da jeg startet på nullpunktet, men jeg ville ikke spinne silke på å gå i andres fotspor.
5.Nød lærer naken kvinne å spinne, og en solobassist å stjele, unnskylder Karr.
6.Vi har lært dem å spinne for hånd og etablert vevegrupper, men trenger økonomisk hjelp til å sette ideen ut i livet.
7.Det ble til fulle demonstrert i storsalen på Romsås, der" alle" kunne danse break, gå som roboter, spinne i rasende fart på kneet, hånden, ryggen eller hodet.
8.Det eneste jeg er sikker på er at det hele begynte med en langsomt voksende lyst til å spinne noen tråder omkring kimen til hva jeg vagt ante kunne bli en mysteriefabel.
9.Det er neppe mange israelske eksportører som kjenner ordtaket" nød lærer naken kvinne å spinne".
10.Det heter at nød lærer naken kvinne å spinne.
11.Efter en rask gjennomgåelse av historiebøkene kom de frem til at noe mer typisk og pittoresk enn de gamle gallerne var det neppe, så de satte seg ned for å spinne alskens forviklinger og viderverdigheter rundt den romerske okkupasjonen før, under og efter at sagnomsuste Vercingetorix måtte gi fra seg sverd og ære efter slaget ved det mystiske Alesia - byen man ennå er usikker på hvor lå.
12.En eneste mytologi å holde liv i og spinne videre på - år ut og år inn.
13.Jeg prøver å lage bilder som får fantasien til å spinne videre, bilder som publikum kan glede seg over og bli i godt humør av.
14.Men Thorvald og Tora, symbolet på studentene når det tevles på spinne og sverdsiden, lever stadig i håpet om at en departemental julenisse vil dukke opp med det nødvendige beløp.
15.Men det skal bli spennende å se hvordan Inger Buresund vil spinne videre på trådene i sin marerittlignende innledning.
16.Nød lærer naken kvinne å spinne.
17.Og Agatha lærte å spinne - i den grad at hun spant den ene mordgyseren efter den andre - inntil hun ble søkk rik.
18.Palmström makter også å spinne en hovedhandling og flere bihandlinger på denne.
19.Volvo vil da som hittil eneste bilprodusent, kunne tilby biler med hjul som aldri vil spinne eller skli ved normal behandling.
20.Det er vanskelig å legge skjul på at jeg har trodd på Grieghallen hele tiden, blant annet ut fra at det er lettere å spinne noe ut fra Griegnavnet enn noe fra en idrettshall i Stavanger.
21.Diktet er derfor også et godt utgangspunkt for samtaler og lett å spinne videre på.
22.Dødsulykken søndag kveld skyldes trolig at fallskjermen begynte å spinne rundt.
23.Først fortærer de noe av eggeskallet, så går de løs på neslebladene og begynner å spinne et nett rundt seg.
24.Likevel er det nødvendig å stille spørsmål om utspillet fra Gorbatsjov har elementer som det kan være nyttig og viktig å spinne videre på.
25.Med disse midler og få farveinnslag gjenskaper han en slags Boschverden av allegorier og demoner, som bare opptrer enkeltvis, en Boschverden i enkeltopptak, for å spinne videre på referansen i foregående omtale.
26.Men motforslag kan bruke noen av de trådene som blir lagt ut til å spinne et sikkerhetsnett for både øst og vest.
27.Sant å si har jeg lagt minst like meget vekt på miljø og typeskildringene som på å spinne opp spenningstråden" hvem er morderen ?", sier Saabye Chris tensen.
Liknende ord

 
 

spinne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) spinnespinnendespunnet
Indikativ
1. Presens
jegspinner
duspinner
hanspinner
vispinner
derespinner
despinner
8. Presens perfektum
jeghar spunnet
duhar spunnet
hanhar spunnet
vihar spunnet
derehar spunnet
dehar spunnet
2. Preteritum (Fortid)
jegspant
duspant
hanspant
vispant
derespant
despant
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde spunnet
duhadde spunnet
hanhadde spunnet
vihadde spunnet
derehadde spunnet
dehadde spunnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal spinne
duvil/skal spinne
hanvil/skal spinne
vivil/skal spinne
derevil/skal spinne
devil/skal spinne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha spunnet
duvil/skal ha spunnet
hanvil/skal ha spunnet
vivil/skal ha spunnet
derevil/skal ha spunnet
devil/skal ha spunnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle spinne
duville/skulle spinne
hanville/skulle spinne
viville/skulle spinne
dereville/skulle spinne
deville/skulle spinne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha spunnet
duville/skulle ha spunnet
hanville/skulle ha spunnet
viville/skulle ha spunnet
dereville/skulle ha spunnet
deville/skulle ha spunnet
Imperativ
Bekreftende
duspinn
viLa oss spinne
derespinn
Nektende
duikke spinn! (spinn ikke)
dereikke spinn! (spinn ikke)
Dine siste søk