Norsk-Svensk oversettelse av sykdom

 
 

Wiki
Sykdom er en unormal tilstand for kropp eller sinn som fører til misbehag, dysfunksjon eller andre plager for en person eller folk som er i kontakt med en person. Noen ganger blir sykdom brukt som et vidt begrep som inkluderer skader, lyter, syndromer, symptomer, avvikende oppførsel og atypiske variasjoner i struktur og funksjon. I andre tilfeller er dette sett på som egne, separate kategorier.

Fler eksempler
1.Angsten, angsten er min arvelodd," kvad Pär Lagerkvist ved århundrets begynnelse, og stillet diagnosen for den sykdom som skulle bli tidens mest utbredte.
2.Asbestsaken på Slemmestad ga et gjennombrudd for at sykdom som følge av arbeidsmiljøet sidestilles med ulykker, og vi opplever nå at bedriftene pålegges objektivt ansvar også for langtidsskader samtidig som de tvinges til å forsikre seg slik at de som skades får erstatning uavhengig av bedriftens økonomi.
3.Dyrene i Hakkebakkeskogen" på Oslo Nye Teater med Helge Reiss i rollen som den farlige reven Mikkel, og Pia Borgli som Klatremus, en rolle hun på grunn av sykdom måtte overlate til Bentine Holm onsdag.
4.Hjertekursene" tar sikte på både å gi informasjon og gi fysisk og psykisk trening under medisinsk veiledning til de tusener som må leve med en slik sykdom.
5.Når man leter efter symptomer på Graves sykdom, finner man snart referanser til typiske symptomer som økende trettbarhet, hjertebank, svetting, sterk avmagring, rastløshet og nervøsitet.
6.President Andropov er i ferd med å komme seg av sin sykdom, og han arbeider meget.
7.President Jurij Andropov er i ferd med å komme seg av sin sykdom og han arbeider meget", døde Andropov.
8.Stakkars deg, dette er en sykdom du har.
9.Trygderetten uttalte kategorisk uten noen begrunnelse, at alkoholisme måtte betraktes som en sykdom og måtte behandles på like fot med andre organiske sykdommer.
10.Woyzeck", som hadde en vellykket premiere for en uke siden, må dessverre innstilles resten av uken p.g.a. sykdom, men de regner med å være spilleklare igjen fra tirsdag 16. oktober.
11.(NTBDPA) Den verdenskjente vesttyske teolog Martin Niemöller døde igår i sitt hjem i Wiesbaden efter langvarig sykdom.
12.Alkoholikere får en enorm makt med sin sykdom, fortsetter Brevik.
13.Alle vil ha sterk følelse av at psykiske faktorer er viktige for forløpet av en sykdom, men vi vet bare i liten grad hvorfor det er slik og hvor viktige de er.
14.At den siste periode ble svak skyldtes både at våre spillere ble slitne og en" sykdom" norske ishockeyspillere generelt har.
15.Attføringspenger gis til folk som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller ulykker, og utbetalingene skjer to ganger hver måned, sier kontorsjef Lorange Figved.
16.Chlamydia er nifs fordi det er en snikende sykdom.
17.Da de ansatte ved Mor GoHjertas barnehave en periode var mye plaget av sykdom, kontaktet vi Helserådet, som mente at det neppe skyldtes ventilasjon, derimot var plagene noe som forekom mange andre steder i byen på det tidspunkt, opplyser Kari Vangsnes.
18.De er opptatt av så mange ting ; kjærester, ekteskap, det å få barn, sykdom, død og av konfliktsituasjoner som kan oppstå dem imellom.
19.Den dagen ulykken skjedde, var det et befalsmessig kaos på Kjevik på grunn av ferie og sykdom.
20.Det betyr blant annet at treneren har rett til å få vederlag, at han har krav på lønn under sykdom efter folketrygdens regler og på ferie efter ferielovens regler.
21.Det er uhørt at man skal sko seg på folks sykdom.
22.Det er viktig å leve på en god måte når man får en livstruende sykdom.
23.Det er viktig å være klar over at det er stor forskjell mellom husdyrhold og fiskeoppdrett når sykdom oppstår.
24.Det finnes eksmpler på at foreldre har måttet" gå fra gård og grunn" når et barn får en langvarig sykdom.
25.Det kan være sykdom.
26.Det må være fordi jeg har vært nede og tatt arbeidskraft fra ham, svarer tiltalte, som ved slutten av dagens rettsmøte erkjente at selv om han ikke hadde lånt penger av denne restauranteieren, så hadde han lånt 4000 kroner av en annen kinesisk restauratør ved en annen anledning da hans økonomi var presset på grunn av sykdom blant hans nærmeste.
27.Det verste med Parkinsons sykdom er den sosialt isolerte situasjon man har lett for å komme opp i.
28.Det å kunne skille mellom normal og unormal behåring er viktig, spesielt der økt hårvekst kan være et tidlig tegn på alvorlig sykdom, selv om slike tilstander er meget sjeldne.
29.Efter at vi fikk full godtgjørelse ved sykdom, fikk flere som virkelig trengte det, endelig råd til å holde seg hjemme.
30.Endel uheldige omstendigheter, blant annet sykdom, har spilt en negativ rolle.
Dine siste søk