Norsk-Svensk oversettelse av tøve

Oversettelse av ordet tøve fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tøve på svensk

tøve
allmennverb driva
Synonymer for tøve
Avledede ord av tøve
Anagram av tøve
Fler eksempler
1.Kan vi ikke snart holde opp å tøve, avslutter Tønsbergs Blad.
2.Slutt å tøve ! skriver Tønsbergs Blad om RVlisten som ble oversendt personalsjefen på Hydro.
Liknende ord

 
 

tøve som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) tøvetøvendetøvet
Indikativ
1. Presens
jegtøver
dutøver
hantøver
vitøver
deretøver
detøver
8. Presens perfektum
jeghar tøvet
duhar tøvet
hanhar tøvet
vihar tøvet
derehar tøvet
dehar tøvet
2. Preteritum (Fortid)
jegtøvet
dutøvet
hantøvet
vitøvet
deretøvet
detøvet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tøvet
duhadde tøvet
hanhadde tøvet
vihadde tøvet
derehadde tøvet
dehadde tøvet
4a. Presens futurum
jegvil/skal tøve
duvil/skal tøve
hanvil/skal tøve
vivil/skal tøve
derevil/skal tøve
devil/skal tøve
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tøvet
duvil/skal ha tøvet
hanvil/skal ha tøvet
vivil/skal ha tøvet
derevil/skal ha tøvet
devil/skal ha tøvet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tøve
duville/skulle tøve
hanville/skulle tøve
viville/skulle tøve
dereville/skulle tøve
deville/skulle tøve
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tøvet
duville/skulle ha tøvet
hanville/skulle ha tøvet
viville/skulle ha tøvet
dereville/skulle ha tøvet
deville/skulle ha tøvet
Imperativ
Bekreftende
dutøv
viLa oss tøve
deretøv
Nektende
duikke tøv! (tøv ikke)
dereikke tøv! (tøv ikke)
Dine siste søk