Norsk-Svensk oversettelse av tatovering

Oversettelse av ordet tatovering fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tatovering på svensk

tatovering
kroppsubst. tatuering
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Tatovering medfører stor infeksjonsrisiko og fare for smitte av forskjellige sykdommer, særlig hepatitt B. Mange angrer på tatoveringen senere i livet.
2.Danmark og England har forbud mot tatovering for ungdom under 18 år.
3.Efter åpningen ifjor mente han at det var et godt marked for tatovering i Oslo, og han hadde planer om å få en medhjelper over fra Danmark.
4.En tatovering var synlig fra skulderen og ned til albuen på venstre overarm.
5.Et nordisk forbud mot tatovering er foreslått nå.
6.Helsedirektøren foreslår i et brev til Sosialdepartementet at det innføres et lovforbud mot tatovering her i landet.
7.Ifølge Helsedirektøren er tatovering et helsemessig problem.
8.Mange nordmenn blir tatovert i København. Derfor ønsker jeg å ta opp spørsmålet om et nordisk forbud mot tatovering, sier overlege Gunnar Eskeland.
9.Også landets fylkesleger og stadsfysikus i Oslo har uttalt seg i saken og er enige i at tatovering innebærer en medisinsk risiko.
10.Overlege Gunnar Eikeland på Rikshospitalet mener det er grunn til å innføre et nordisk forbud mot tatovering.
11.Sosialdepartementet har ennå ikke tatt standpunkt i saken, mens Lovavdelingen i Justisdepartementet ikke vil gå imot et eventuelt lovforslag som setter forbud mot tatovering.
12.Så vidt Eskeland kjenner til, driver ingen tatovører profesjonelt i Norge idag, men endel tatovering skjer i fengsler og kriminelle miljøer.
13.Tiki var en viktig gud i den marquesanske mytologi, den første mann, uranen, men ordet brukes i vid betydning, for å betegne enhver idol eller figur, for å beskrive treskrud eller mønstre på tatovering.
14.500 kroner koster den billigste tatovering, opplyser TattooBimbo.
15.Men tatovering i en kirke ?
16.AIDS smitter, i likhet med hepatitt B, blant annet ved overføring av blodkomponenter fra ett individ til et annet, og det er like sannsynlig at infeksjon kan overføres ved tatovering som ved andre nålestikk.
17.Det er hittil ikke beskrevet tilfeller av AIDS overført ved tatovering, men jeg vil gjette på at dette bare er et tidsspørsmål.
18.Det er ikke grenser for hvilke motiver, eller hvor på kroppen menn, - og kvinner, pynter seg med tatovering.
19.Efter at den nye nederlandske loven om tatovering av alle hunder kom i dette året, gir stedet også mulighet for denne tjenesten.
20.Ellers har jo sjøfolk opp gjennom tidene benyttet tatovering nærmest som et yrkesmerke.
21.Et rom i underetasjen er viet tatovering, fotografier av japansk Ransho og den gamle tradisjon med arrtatovering i Ghana som vi kjenner fra skulpturen.
22.Flere kjente kunstnere har drevet med tatovering.
23.Kjennskapet til at alvorlige sykdommer kan overføres ved tatovering, og i neste omgang føre til at sakesløs tredjeperson blir smittet, bør tilsi at vi bekjemper også denne kilde til spredning.
24.Kunsten på kroppen viser at tatovering er mer enn klisjebildene av denne folkekunsten.
25.Mange var det som mente, at akkurat som det finnes god og dårlig kunst, så finnes det også god og dårlig tatovering.
26.Men man finner tatovering på egyptiske mumier, på antikkens greske vasemalerier, hos de første kristne, og hos såkalte primitive folk.
27.Og den dag tatovering blir opphøyet til kunst - hvis den da gjør det - blir jo også alle tatoverte i og for seg utnevnt til vandrende kunstverk !
28.Og selv om alvorlige komplikasjoner i forbindelse med tatovering ikke er vanlige, så er det ikke uvanlig med lettere ubehag f. eks. under påvirkning av sterk sol.
29.Professor Gunnar Eskeland gir Helsedirektøren honnør for sin aktivitet i forbindelse med denne infeksjon, advarer mot tatovering som mulig smittemåte og reflekterer over visse tall om infeksjonens utbredelse nå og fremover.
30.Sammenhengen mellom tatovering og en sykdom som bryter ut måneder eller år senere, kan være vanskelig eller umulig å bevise, desto mer fordi AIDSinfiserte ofte har vært utsatt for andre og mer opplagte smittemuligheter.
Dine siste søk