Norsk-Svensk oversettelse av teft

Oversettelse av ordet teft fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

teft på svensk

teft
allmenn? flärd
Synonymer for teft
Avledede ord av teft
Anagram av teft
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Politikerne har teft for folks mening.
2.Blant annet en helt spesiell teft når det gjelder å oppdage sjeldne ting på loppemarkeder.
3.De norske rederne hadde i mange tilfeller god teft for hva slags utstyr markedet ønsket, og i samarbeide med norske meglere fikk de fin rutine i markedsføring av fartøyene.
4.Den som ikke har troens teft av Ordet om korset har kun sans for det som hører menneskene til - og det er for lite når man har med Guds Sønn å gjøre.
5.Det betyr at huseierne trenger god teft for å finne frem til de beste leietagerne.
6.Det er kanskje noe dristig av meg å snakke om teft eller intuisjon når det gjelder et faglig arbeid.
7.Det krever teft å handle klokt.
8.Det stilles krav til min politiske teft og strategi, samtidig som hovedoppgaven jo er å lede sekretariatet.
9.En glimrende forsker måtte han være med en teft som man kan misunne ham.
10.En ikke imponerende teft for spesiell litteratur, labert klargjøringstempo og interne rutiner sinker utgivelsen på det norske markedet.
11.En liten smule politisk teft burde tilsi at nettopp den familiepolitikk partiene presenterer ved neste års valg, kan bli avgjørende for velgeroppslutningen.
12.En spiller med hjerte og teft for nettkjenninger er sårt savnet.
13.For en gangs skyld hadde ikke det trondhjemske fotballpublikum god teft.
14.Han visste nøyaktig hvor han skulle ramme ut fra sin psykologiske teft og livserfaring, sa den psykiatriske sakkyndige.
15.Han viste dermed en så usvikelig teft for hvor arbeiderbevegelsens hovedstrømning er å finne at han, til mange forbauselse, i 1974 dukket opp som konsulent i Forsvarsdepartementet.
16.Hans politiske teft forteller ham hva som er godt stoff, og når han bør lansere et utspill.
17.Hege Tunaal har teft og anlegg for dette stoffet, samt at det ligger masse arbeide bak.
18.Hun har selv studert kunsthistorie og jobbet som" altmuligdame" i tre og et halvt år i Oslo Kunstforening, og føler seg sikker i sin smak og vet at hun har teft for hva som selger.
19.Hun synger rent og originalt og har også god teft når det gjelder å skrive låter.
20.Konsernet er imidlertid bygget opp på Sten A. Olssons teft og impulsivitet.
21.Med sin lett tvekjønnede appell, sine luftige dansetrinn, sine glimrende videoer, sine kommer ielle popsanger, sin sikre teft og sin hjelpeløse uskyld har han vunnet innpass i de flestes drømmer.
22.Men denne angivelig farveløse norskættede amerikanske politiker har allikevel bevist at han har bemerkelsesverdig politisk teft.
23.Men har man teft, strategisk sans og dertil gode kolleger i ryggen, er det utrolig hvilke resultater man kan oppnå.
24.Mondales valg av en kvinne, Geraldine A. Ferraro, som sin visepresidentkandidat, har stilt hans landsmenn overfor et utfordrende historisk alternativ, skriver Aftenposten på lederplass og berømmer Mondale for politisk teft.
25.Noe av det mest øynefallende er at endel bønder, med hardt arbeide og god teft for lønnsom drift, er nådd opp i skyhøye inntekter.
26.Nå er han atter skadefri med teft, flaks og et skuddbein som ingen andre norske angrepsspisser.
27.Nå viste det seg under samtalens løp at kongen gjerne snakker politikk og at han vet å opptre med diplomatisk teft og styrer utenom når han finner det nødvendig.
28.Og han har den samme teft som en arabisk teppehandler, samtidig som den tekniske utdannelsen er i orden, sier en i ledelsen i Norsk Data.
29.Og han har en god teft for gode melodier.
30.Om Finn Gustavsen igjen blir SVnominert (har partiet råd til å kaste vrak på hans politiske erfaring, teft og hans navn ?) og om han blir valgt inn på Stortinget enda en gang, gjenstår å se.
Dine siste søk