Norsk-Svensk oversettelse av tenkning

Oversettelse av ordet tenkning fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tenkning på svensk

tenkning
allmenn? tänkande
Avledede ord av tenkning
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Hele Kina er en skole for Maos tenkning, og hæren er skolemesteren", skriver Kinakjenneren Edgar Snow i en av sine bøker.
2.Humanetikkens overdrevne vektlegging av rasjonell tenkning får et sterkt preg av snusfornuft. (....)
3.Denne type pedagogikk har kommet som et svar på behov for ny tenkning i undervisningen.
4.Dette er et uttrykk for avansert samferdselspolitisk og næringspolitisk tenkning, mener statssekretær Anders Madslien i Samferdselsdepartementet.
5.Du har ordet i din makt, visjoner og evne til dristig tenkning, sa Willoch bl.a. i sin tale under mottagelsen igår.
6.Eftersom tidsskriftet utgis av Det norske Samlaget A / S, som igjen er eiet av medlemmer bosatt over hele landet, er det viktig for oss å påvise at det foregår endel bra tenkning også utenfor Oslo.
7.Fra Det norske forsvars synspunkt er hensikten med å sende norske offiserer på militære høyskoler i utlandet at vi skal få bedre kjennskap til andre lands strategiske og taktiske tenkning og lettere kunne arbeide i allierte staber om det skulle bli nødvendig.
8.Hensikten er å egge til debatt og å rette søkelyset mot konservativ tenkning og ideproduksjon.
9.Interessant å få innblikk i den taktiske og strategiske tenkning i en militær stormakt som Frankrike, sier major Sigurd Hellstrøm, som skal gå på Ecole Superiere de Guerre i Paris i to år - som første norske offiser siden 1951.
10.Norge tar godt vare på sine tradisjonelle markeder, men det trengs også litt ukonvensjonell tenkning.
11.Observasjoner i klasse viser at gutter i større grad får oppgaver som er utfordrende og som trener opp til selvstendig tenkning og kreativitet.
12.Til tross for begrensningene ved at Norge står utenfor EF, forsøker vi å utvide den europeiske kontaktflate og sørge for inntrykk og bidrag til egen tenkning, sa Harlem Brundtland.
13.Vi vil gjerne" gjøre en ny vri" på disse temaene, og håper at vi kan provosere frem en mer bevisst og fremtidsrettet tenkning blant lærerne også på denne fronten, sier Liv Jorunn Eriksen.
14.Adm. direktør i Industrifondet, Jan G. Langfeldt, kastet i et foredrag," hvorfor er strategisk tenkning nødvendig", på Tekstildagene onsdag, en brannfakkel inn i diskusjonen.
15.Allerede i januar 1961 utløste han gjennom en nyttårsartikkel ny tenkning og en ny dimensjon for uhjelpen.
16.Altfor mye tenkning går ennå med til å fordele verdier som er skapt, ikke til hvordan vi skal få ny verdiskapning.
17.Altså av det fenomen at tilfeldige hendelser utløser en kjedereaksjon og blir bestemmende for liv og tenkning i lange tider.
18.Arbeiderpartiets valgutspill denne uken om et oljefond som skal brukes til å utvikle norsk næringsliv, illustrerer nok en gang partiets tenkning i forhold til industripolitikk og aksjemarked.
19.Auslands artikkel er helt på linje med hva som er sann og realistisk, - strategisk tenkning og virkelighet, og burde åpne øynene hos vår politiske og militære ledelse til i langt større utstrekning å basere Norges forsvar på selvhjelp.
20.Bak de tilsynelatende naive linjer lyser både en livsfilosofi og en tenkning som kunne forfølges og utdypes i en del bind.
21.Blant demokratiets verste fiender er vanetenkning, eller mangel på tenkning overhodet.
22.Bonde så de samme farer i medieutviklingen som Svenning, og han mente man måtte prioritere en radio som stimulerer til tenkning gjennom intelligente samtaleprogrammer, og en radio med menneskelig varme og personlighet.
23.Børre Knudsensaken har videre lært oss at Staten gjør bruk av en tenkning som er aldeles uakseptabel for kirken både hva angår presteembetet og hele kirkeforståelsen.
24.Da må det imidlertid annerledes tenkning til blant spillerne.
25.De ansvarlige har bare skjøvet vanskelighetene foran seg, og det hele har vært preget av slapp tenkning og en generende mangel på fremsyn.
26.De bør handle derefter, og huske at strategisk og langsiktig tenkning i denne sammenheng omfatter noe mer enn våpenforsendelse.
27.De folkevalgte må akseptere at der foregår politisk tenkning også i partiet, og at det har en selvstendig rolle.
28.De få forsøkene vi har hatt, har overbevist de aller fleste om at nærradio og lokalTV er en stor vinning - og har banet vei for langt friere tenkning om målene for mediepolitikken.
29.De tar ingenting uten videre for gitt og er kritiske til postulater, tradisjonspreget tenkning og dogmer - stort sett.
30.Den strålende Mao Tsetungs tenkning vil alltid være vår ledestjerne.
Dine siste søk