Norsk-Svensk oversettelse av til bunns

Oversettelse av ordet til bunns fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

til bunns på svensk

til bunns
allmenn? till botten
Synonymer for til bunns
Avledede ord av til bunns
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Skjønner man egentlig et annet menneske til bunns, selv om man har levd side om side i mange år ?" - Vi var så forskjellige som to mennesker kan bli.
2.Dette er en politisak vi må håpe man kan komme skikkelig til bunns i, så skadevirkningene kan begrenses mest mulig.
3.Jeg kjenner ikke affæren til bunns, men det er bare to forhold som kan tillate politiet å gripe inn på denne måten.
4.Problemet er at selene synker rett til bunns efter at de er skutt, sier Erik Astad fra Finnøy, som er leder for ett av jaktlagene i Lysefjorden hvor det tilsammen skal felles 30 dyr.
5.Alle institusjonsledere med noen års erfaring kjenner disse konfliktene til bunns.
6.Bussvraket sank til bunns i kanalen, som er fire meter dyp, melder PTI.
7.Continental Trust Inc.s eierstruktur er en av de tingene regjeringsadvokaten ønsker å komme til bunns i.
8.De ansatte på Svaneapoteket gikk virkelig til bunns i saken for meg.
9.Den britiske mediakongen Sir Lew Grades stolte imperium gikk omtrent til bunns for noen år siden, passende nok på grunn av en" Titanic"film som ble for dyr.
10.Dersom hvirvelstrømmen plutselig hemmes, og alle partiklene i et 60 meter høyt vannskikt synker til bunns, vil det legge seg som et halvcentimeter tykt lag på bunnen.
11.Det gjelder å strebe efter å komme til bunns i nye ting, men vite at man aldri kommer helt til bunns i noe.
12.Det mest dagligdagse blir helt ubegripelig, hvis vi forsøker å trenge til bunns, forstå alt.
13.Det søkte til bunns i vakre øyne dype som oceaner.
14.Det vil alltid være behov for håndverkere som kan sitt fag til bunns.
15.Det viste seg praktisk talt umulig å komme til bunns i dette forholdet.
16.Dette kan hun til bunns.
17.EN det var flere OLhåp som gikk til sjøs, for ikke å si til bunns i Lake Casitas.
18.EN det var svømmerne som først gikk til bunns.
19.Endel oljeklumper har sunket til bunns og vil være til genanse i lang tid fremover.
20.Ennå idag arbeider norske myndigheter for å komme til bunns i spørsmålet om Continental Trust Inc.s eierforhold.
21.Enten flyte sammen med markedskreftene, eller gå til bunns.
22.Et av de sentrale spørsmålene Thrana vil drøfte med Regjeringsadvokaten er om det nå bør iverksettes politiefterforskning for å komme til bunns i hvordan dette advokatkontoret har forvaltet eiendelene som tilhørte Quislings bo.
23.Et langt ovnsrør som gikk nesten helt til bunns.
24.Fre prekestolen, som han ble overlatt av kapellan Bjarne Hansen, oppfordret Isachsen oss alle til å overlate dommen til Ham som kjenner våre hjerter til bunns.
25.Fru Nilsens stemme er stadig is og honning, og Nilsen går atter til bunns i skallet.
26.Gjerne gjennom samtaler trenger vi til bunns i problemene.
27.Greven ble slått av mildhet og lovet å spare byen dersom noen kunne tømme den tre liters pokalen til bunns - i en sup.
28.Han driver nå en intens kampanje både i og utenfor Underhuset for å komme til bunns i en av Mark Thatchers forretningsforbindelser.
29.Han fikk ikke armene løs fra repet og ble trukket med dreggen til bunns...
30.Han vet at det spill han kan til bunns vil gi gevinst i det lange løp.
Dine siste søk