Norsk-Svensk oversettelse av til fordel for

Oversettelse av ordet til fordel for fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

til fordel for på svensk

til fordel for
preposisjonannet till förmån för
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Arbeiderpartiet for sin voldsomme reaksjon på at arbeiderpartimannen Finn Lied ble skiftet ut som styreformann til fordel for en Kristelig Folkepartimann.
2.En kamp mot inflasjonen er både en kamp for sysselsettingen og en kamp til fordel for de svake.
3.I et samfunn som hungrer efter å bli løst fra byråkratiske byrder, er det typisk for Arbeiderpartiets knefall for foreldede løsninger, at partiet nok en gang velger side til fordel for en vekst i det offentlige maktapparat.
4.Trasevalg for E 18 gjennom Oslo sentrum", som er et ensidig partsinnlegg til fordel for Grunnlinjen, lagt frem en betenkelig samling lettvinte påstander, åpenbare forvrengninger og påfallende feilslutninger.
5.Utviklingen tvinger frem en omstilling", skriver Ella Griffiths til fordel for sitt syn.
6.Å skape et samfunn som er mer barnevennlig vil både måtte skje gjennom endrede holdninger og gjennom en omfordeling av samfunnsressursene til fordel for barnefamiliene.
7.Automatisering kan imidlertid være så mangt, og det vil ikke alltid være riktig å redusere bemanningen til fordel for utstrakt bruk av automatikk.
8.Dersom prisforskjellen mellom det nederlandske selskapet Heerema og norske anbud er brakt ned til mellom 10 og 15 prosent, er det ikke lenger umulig for meg å gripe inn til fordel for norske interesser, sa olje og energiminister Kåre Kristiansen til NTB tirsdag kveld.
9.Det er blitt skjøvet i bakgrunnen til fordel for en forenkling som efter mitt skjønn ikke alltid er like interessant.
10.Det er en enestående situasjon at Lægeforeningen vil ta ut offentlig ansatte som har tariffavtale i en aksjon til fordel for privatpraktiserende leger som ikke har slik avtale, sier hun.
11.Det er ikke til å komme bort i fra at friidretten har mistet endel interesse til fordel for ballsportene.
12.Det kan skje ved at nøkkelpersonell forlater offentlige helseinstitusjoner til fordel for de private.
13.Det kan virke som en anakronisme idag at man vender tilbake til sevdisiplin og selvoppofrelse til fordel for den idrett man har valgt.
14.Det skal innspares på driftskontoen til fordel for investeringssiden.
15.Det skjer nå en systematisk omfordeling til fordel for dem som tjener mest, sa Gunnar Berge (a) igår kveld.
16.Det vanlige mønster er at ekspropriasjon blir brukt til fordel for almene interesser.
17.Dette fører til kraftig prisforskyvning til fordel for de sterkere alkoholsortene.
18.Egentlig tror jeg at slike lovendringer vil være til fordel for idrettsutøverne selv.
19.En reklamefri forsøksperiode på to år for nærkringkasting er avgjort til fordel for de store mediebedriftene og avishusene som nå tar opp konkurransen med NRK, sier forsker Sigurd Høst i Institutt for presseforskning på Universitetet i Oslo.
20.En stor del av den bygningsmasse som finnes i Oslo sentrum er det all grunn til å rehabilitere eller fjerne til fordel for ny.
21.Et sterkt engasjement i bompengeprosjekter for å løse veiproblemer i byene, kan totalt sett komme til å bety en relativ omfordeling av veibygging til fordel for sentrale, tettbefolkede strøk.
22.Fortsatt hersker det hos mange norske forretningsmenn en sterk holdning til fordel for å kjøpe norsk.
23.Hvorfor droppet du konkurranseseilingen til fordel for hastighetsjaget ?
24.I en situasjon hvor bevilgninger kuttes ned på andre områder, vil det ikke nødvendigvis være slik at en ytterligere vekst i forsvarsbudsjettet vil være til fordel for Forsvaret totalt sett.
25.Interessen for humanitært hjelpearbeide til fordel for Polen er sterkt nedadgående.
26.Jeg er kjent med den praksis som foreligger i narkotikasaker, at det såkalte resosialiseringssynspunktet må vike til fordel for almenpreventive hensyn.
27.Jeg finner det interessant at planleggere som tidligere har arbeidet for den såkalte Vannlinjen, har forlatt denne til fordel for Fjellinjen, fremholder Kvalheim.
28.Jeg har til nå ikke sett domsavgjørelser i et fremmed land som er til fordel for den av foreldrene som bor i Norge.
29.Jeg kan vanskelig se at en ved å gå imot et konkret veiprogram til fordel for et uforpliktende prisnippvedtak om baneforlengelse, tjener NordNorges interesser !
30.Jeg tror jeg uten overdrivelse kan hevde at jeg blant alle henvendelser komiteen har fått, kan telle på en finger de som har fremført synspunkter til fordel for andres interesser eller til fordel for helheten i norsk økonomi.
Dine siste søk