Norsk-Svensk oversettelse av trekke

Oversettelse av ordet trekke fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

trekke på svensk

trekke
allmennverb dra
Avledede ord av trekke
Fler eksempler
1.Assosiasjonsånden" er et av de sterkeste trekk i vår samfunnstradisjon, og Amnestys arbeidsgrupper rundt om i landet kan trekke til seg betydelige menneskelige ressurser dersom man" smir" nå.
2.Birken" fungerer som hjelpetrener og vil nok i" nødens stund" trekke i klubbtrøya.
3.Det er all grunn til å vente at begrensninger i retten til å trekke fra gjeldsrenter vil føre til et fall i boligprisene.
4.Det ville være for sterkt å trekke den slutning at statsministeren har forventning om noe som likner forlik om trygde og skattepolitikk.
5.Egentlig hadde også vi håpet å trekke Stjernen, men det er helt i orden at det i stedet ble VIF vi må slå for å komme til NMfinalen," mente Furusets ishockeyformann Stein Myhren.
6.Faste Jarl" tilhører kystrederiet NordPoolen A / S. Et skip fra samme rederi skulle ved totre tiden imorges forsøke å trekke" Faste Jarl" av land.
7.Grensegangen til vold og terrorisme kan bli vanskelig å trekke.
8.Her står det altså det stikk motsatte av den konklusjonen Bakke forsøker å trekke.
9.Hvis en mann kjøper en bolig og må låne penger for å klare det, mener De det er rimelig eller urimelig at han kan trekke fra rentene i selvangivelsen hvis kjøpesummen og rentene er....
10.Jeg vil trekke mitt siste sukk mens bygen larmer som verst.
11.Og man skal heller ikke trekke på smilebåndet når komiteformannen, Reiulf Steen, gjør et snublende forsøk på å forsvare sin partifelle ved å fremholde at det alvorlige ligger i Høyres arrogante avvisning av hans kvinnelige partifelles problemstillinger.
12.Paulus gjør ikke her annet enn å trekke konsekvensene av det aller mest grunnleggende i Jesu budskap, nemlig at Gud er alle menneskers Far, ikke bare jødenes, men alle menneskers Far, uten forbehold.
13.På denne måten forsøker forfatterne å trekke opp en grense mellom hva som er Kirkens og hva som er et politisk partis oppgave.
14.STK møter fremtiden" skal skape et miljø og en organisasjon som har evnen til å trekke til seg og utvikle ny teknologi, sa Thoresen.
15.Sea King"helikopterne til denne skvadronen begynner også å trekke på årene, mener selskapet.
16.Som en oppsummering vil jeg trekke den konklusjon at en fylkeskommune har små muligheter rettslig sett til å kontrollere og regulere gjestepasientstrømmen.
17.Vi tør derfor trekke den konklusjon at Høyre og Kristelig Folkeparti anført av olje og energiminister Kåre Kristiansen med vitende og vilje har spilt Senterpartiet ut av banen da regjeringen vedtok de mest vidtrekkende utbyggingsplanene for dette vassdraget.
18.(APNTB) SydAfrika kunngjorde søndag efter 34 dagers kamp og tap av 21 soldater, at dets styrker har knust svarte geriljastillinger i Angola og nå vil trekke seg tilbake.
19.(NTBDPAAFP) Israel stiller ikke lenger samtidig tilbaketrekning av de syriske styrkene som betingelse for å trekke sine egne styrker ut av Libanon.
20.(NTBReuterAFP) Cuba er klar til å undertegne en avtale om å trekke kubanske styrker ut av Angola.
21.(NTBReuterAFP) SydAfrika begynte torsdag å trekke alle sine styrker ut av SydAngola, til tross for nye sammenstøt mellom sydafrikanske styrker og den namibiske frigjøringsgeriljaen.
22.Allerede nå like efter VM skal jeg trekke opp de store retningslinjene for Dag Otto.
23.Alt i alt har vi hatt stor nytte av å trekke inn konsulenter, som har kunnet vurdere alt på en ny og frisk måte, understreker Tanumgruppens direktør.
24.Analysen gir ikke grunnlag for å kunne trekke klare slutninger om nøyaktig når støybelastningen begynner å gi utslag i boligens omsetningsverdi.
25.Barn som er glade og fornøyde vil alltid trekke med seg foreldre som igjen vil trives.
26.Barna møter den gode fortelling som umiddelbar virkelighet, uten å trekke en masse konsekvenser.
27.Bedre styring med inntektsoppgjørene, slik Regjeringen har lagt opp til, begrensninger i retten til å trekke fra renteutgifter og tiltak mot svart økonomi.
28.Beslutningen om å trekke meg tok jeg allerede for to år siden da bystyreflertallet i siste øyeblikk ikke klarte å vedta forvaltningskomiteens anbefaling om å innføre et nytt kommunalt styringssystem efter byregjeringsprinsippet.
29.Biskop Andreas Aarflot bør trekke tilbake sitt tilbud om studiepermisjon til Høvikpresten Helge Hognestad, sier stortingsrepresentant Wenche Lowzow til Aftenposten.
30.Da jeg overtok Gamle Raadhus for halvannet år siden, ville jeg gjerne trekke et godt publikum til restauranten, forteller eieren, Arne Sunde.
Liknende ord

 
 

trekke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) trekketrekkendetrukket
Indikativ
1. Presens
jegtrekker
dutrekker
hantrekker
vitrekker
deretrekker
detrekker
8. Presens perfektum
jeghar trukket
duhar trukket
hanhar trukket
vihar trukket
derehar trukket
dehar trukket
2. Preteritum (Fortid)
jegtrakk
dutrakk
hantrakk
vitrakk
deretrakk
detrakk
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde trukket
duhadde trukket
hanhadde trukket
vihadde trukket
derehadde trukket
dehadde trukket
4a. Presens futurum
jegvil/skal trekke
duvil/skal trekke
hanvil/skal trekke
vivil/skal trekke
derevil/skal trekke
devil/skal trekke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha trukket
duvil/skal ha trukket
hanvil/skal ha trukket
vivil/skal ha trukket
derevil/skal ha trukket
devil/skal ha trukket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle trekke
duville/skulle trekke
hanville/skulle trekke
viville/skulle trekke
dereville/skulle trekke
deville/skulle trekke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha trukket
duville/skulle ha trukket
hanville/skulle ha trukket
viville/skulle ha trukket
dereville/skulle ha trukket
deville/skulle ha trukket
Imperativ
Bekreftende
dutrekk
viLa oss trekke
deretrekk
Nektende
duikke trekk! (trekk ikke)
dereikke trekk! (trekk ikke)
Dine siste søk