Norsk-Svensk oversettelse av tyr

Oversettelse av ordet tyr fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tyr på svensk

tyr
zoologisubst. tjur
Synonymer for tyr
Avledede ord av tyr
arbeidsstyrke, atmosfæriske forstyrrelser, eventyr, eventyrsøker, eventyrer, eventyrerske, eventyrlig, eventyrlighet, babyutstyr, balstyrig, styre mot, bestyrtelse, bestyrke, bestyrkende, brudeutstyr, dykke med dykkerutstyr, dykkerutstyr, eneveldig styre, fjernstyrt rakett, forsørge noen med styrke, forstyrrelse, frityrkoker, frityrpanne, gjøre bestyrtet, ille styrt, innbyrdes forstyrrende, tyrannosaur, kjøkkenutstyr, kommunestyre, lektyre, lydstyrke, lysstyrke, martyr, martyrskap, med tyrenakke, miniatyr-, miniatyrmaker, muskelstyrke, nervestyrke, nødutstyr
omstyrte, omstyrtende, omstyrtning, uforstyrret, ustyrlig, overstyre, overbevisende styrke, Tyren, politistyrke, polystyren, utstyr, redningsutstyr, reparere og utstyre, satyr, servostyring, sjelsstyrke, selvstyre, skriveutstyr, spesialstyrke, sportsutstyr, styrkende, styrkende middel, forstyrre, forstyrrende, forstyrrelse av orden, forstyrret, styrte, styrte fra tronen, styrte inn, styrte i vei, styrte ned, styrte ut, styrtes, styrtbombefly, styrtdykking, styrtflod av ukvemsord, styrthjelm, styrtrenne, styrtregn, styrtregne, styrtsjø, styrtskur, strømstyrke, styre, styre kurs mot, styre ut, styrende, styrbart luftskip, styrbord, styre i er selskap, styreleder, styremedlem, styrke, styrketår, styrmann, tanngarnityre, tilta i styrke, tyrefekter, tyrefekting, tyrefekterarena, tyrker, Tyrkia, tyrkisk kvinne, tyrkisk, tyrkisk språk, tyrann, tyranni, tyrannisere, tyrannisk, tyrannisk gærning, tyrannosaurus, utstyrstykke, utvikle sin styrke, vanstyre, være forstyrret av, vindstyrke, bestyre, datastyre, fjernstyre, miniatyrisere, styrtblø, bestyrer, bystyre, driftsbestyrer, eventyrland, fellesstyre, forstyrres, funksjonsforstyrrelse, hjelpeutstyr, hjertestyrkende middel, kloster styrt av en prior, kloster styrt av en priorinne, martyrdød, miniatyr, miniatyrbilde, oppstyr, ordstyrer, styr, styrbar, styreform, styreformann, styrekule, styring, styrt, tyrefektning, uforstyrrethet, uten styrke, utstyre, utstyre med datamaskin, utstyrt, bestyrelse, styringsverk, hjertestyrker, bestyrtet, på varastyre, selvstyrt, uforstyrrelig, tyrannisert, styrelse, være utstyrt med, viljestyrke, kirkestyre, menighetsstyre, lage oppstyr, styrker og svakheter, miniatyrmenneske, rikmannsstyre, styreinnretning, styrestang, styrevol, styrvol
Liknende ord

 
 

Wiki
Koordinater: 33°16'08""N 35°12'59""Ø Se også Tyr (andre betydninger) Tyr (arabisk ????? a?-??r, innfødt fønikisk ?ur, latin Tyrus, akkadisk ?urru, gresk ????? Týros) er en antikk fønikisk by i dagens Libanon på kysten av Middelhavet, rundt 37 km nord for Akko og 32 km sør for Sidon. Dagens navn er fremdeles kalt Sur. Byens navn betyr «klippe».

Fler eksempler
1.Efterhvert som nasjonalistbevegelsene tyr til mer voldelige, og utspekulertemidler, må vi regne med en flora av skruppelløse" antiterrorgrupper" i flere etniske miljøer, mener efterretningsmyndighetene.
2.For disse unge blir seksuell aktivitet en form for flukt, noe de tyr til for å ha noe positivt i livet.
3.Man tyr oftere til piller mot det meste og mye mat er tilsatt ekstra vitamintilskudd, uten at det strengt tatt er nødvendig.
4.Parkeringsforholdene er problematiske i strøket, så jeg forstår godt at bileierne tyr til denne utveien så lenge det går.
5.Altfor mange tyr til ønsketenkning eller forlanger tydelige bevis før de reagerer.
6.Arve Opsahl er Tyr.
7.Babrak Karmals regime tyr til stadig mer desperate midler for å fylle rekkene i hæren.
8.Blant annet skal de overleveres domstolene og ikke politiet - som til tider fortsatt tyr til noe uheldige metoder - og de skal selv få velge sine forsvarsadvokater, gjerne utenlandske.
9.DENNE vår oppfatning svekkes ikke, men styrkes faktisk ved den omstendighet at stoffmisbrukere foruroligende ofte tyr til våpen og voldsbruk, og at misbruk registreres blant stadig yngre mennesker.
10.De tyr da heller til lesestoff, kurser, samvær med andre, sport eller hobbyer.
11.De tyr heller til beroligende midler, og det er vanlig med mye medikamentbruk blant kvinner.
12.Det er Amalgruppen som trolig står bak selvmordsangrepene på de amerikanske og franske fredsstyrkene i Beirut, og mot det israelske hovedkvarteret i Tyr høsten 83.
13.Det er blitt påpekt at oberst Mengistu og hans folk tyr til dette fordi de har behov for et mer avansert kontrollsystem for å få bukt med sine mange ytre og indre fiender.
14.Det er først og fremst forretningsfolk i New York Boston - Washingtonområdet som i stigende grad tyr til helikopter for å være sikker på å komme frem i tide til sine arbeidsplasser og møter.
15.Det er i de østlige land man tyr til slike virkemidler.
16.Det foruroligende er imidlertid at flere og flere land tyr til restriksjoner som faller utenfor de aksepterte kjøreregler for internasjonal handel.
17.Det lykkes ikke leirledelsen tyr til straffecellen igjen.
18.Det skal svært mye til før de tyr til direkte vold for å løse sine problemer.
19.Det synes også som om trange kår i oppveksten gjør at man lettere tyr til pannekaker som middagsmat selv om økonomien senere er god.
20.Efter at han hadde besett områdene isralerne hadde angrepet onsdag, holdt han en pressekonferanse der han blant annet roste" den martyrånden som råder blant libaneserne og som nådde sitt høydepunkt i selvmordsangrepene mot USA og Frankrike i Beirut, og mot Israel i Tyr".
21.Eftersom" ekte" drager ikke er å oppdrive, tyr man til erstatninger : kjøttet av kobra og to andre slanger.
22.En løsning adskillige Pekingfamilier tyr til, er å sende asken avsted til gamle familiegravsteder ute i provinsene.
23.Enslige menn tyr ofte til overdreven bruk av alkohol, og passer dårlig på helse og kosthold.
24.Flere av OPEClandene tyr også nå til ulike former for rabatter for å sikre avsetningen av sin produksjon.
25.Flere og flere lar seg ikke styre og tyr til egne løsninger som f.eks. å kjøre på fortauene.
26.For å få dekket det store gapet mellom inntekter og utgifter tyr rådmannen til driftsinnskrenkninger, finanstransaksjoner og et urealistisk høyt skatteanslag på 1,3 milliarder kroner, ca. 82 millioner kroner mer enn forsvarlig.
27.Først gir vi uttrykk for patos, men når de tragiske begivenheter virkelig inntreffer, tyr vi til humoren.
28.Førsteamanuensis Erling Roland ved Stavanger Lærerhøyskole, sier til Aftenposten at det i den senere tid er fremkommet at jentemobbing foregår på en mer ondskapsfull og subtil måte, eksempelvis ved ekskludering fra venninnekretsen, mens gutter tyr til mer synlige angrep på hjelpeløse ofre.
29.Grisjin har også bakgrunn i fagbevegelsen i Sovjet og tyr ofte til temaer om større arbeiderinnflydelse.
30.Guttene tyr til de sikreste merkevarene, sånn passe anonyme, samtidig som de er" in".
Dine siste søk
tyr