Norsk-Svensk oversettelse av ubøyelig

Oversettelse av ordet ubøyelig fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ubøyelig på svensk

ubøyelig
materialeadjektiv oböjlig
Synonymer for ubøyelig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Med ubøyelig vilje kryper de frem på markedet og tar for seg halve kaka når det gjelder prosentfordelingen av importert klesmengde.
2.Og fører man kampen konsekvent og ubøyelig, kommer man snart over i kampen for menneskerettighetene generelt.
3.fast og ubøyelig, har den eneste rette tro i spørsmålet.
4.Dette er en kurs som Assad har fulgt med hårdnakket stahet og ubøyelig konsekvens.
5.En bitterhet som bare økte da motstanden til slutt brøt sammen på Tonsåsen for den overmektige fiende, i en kamp du må tape om viljen og moralen til motstand er ubøyelig.
6.En stillferdig og sykelig hjelpeprest, med en ubøyelig indre styrke, er lenge før sin død klar over de farer som truer ham.
7.Karakteristikker som egenrådig, påståelig, gjenstridig og ubøyelig går igjen hos dem som har opplevd ham på nært hold.
8.Med en kraftanstrengelse kommer jeg på praiehold og foreslår en ørliten pause, men Halvdelen er ubøyelig - i vinter akter han å ofre seg for min formkurve.
9.Men når pliktfølelsen fortsetter ubøyelig i situasjoner av nederlag og kapitulasjon, kan det ende i vill og blodig ufornuft.
10.Når han i Bibelens ord møter selve Kristusbudskapet, som f. eks. i striden om innstiftelsesordene i nattverden, er han ubøyelig i sin troskap mot Guds ord.
11.Om den mektigste mannen i Peking, Deng Xiaoping, skriver Waldheim at hans holdning til tross for all pragmatisme, bygger på" en ubøyelig fiendtlighet overfor Moskva".
12.På det punkt er det demokratiske flertall i Representantenes hus ubøyelig.
13.Russerne har insistert på et forbud mot forskning om mulige romvåpen, mens USA like ubøyelig har avvist å skrinlegge sitt forskningsprogram på dette felt.
14.Står han ubøyelig, vil SydAfrika gå inn i en av sine mest kritiske perioder.
Dine siste søk