Norsk-Svensk oversettelse av ulempe

Oversettelse av ordet ulempe fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ulempe på svensk

ulempe
vilkårsubst. nackdel
Avledede ord av ulempe
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.En ulempe med systemet er at vi bare har lov til å ta bilder bakfra, og jeg vil gå inn for at vi skal kunne ta bilder forfra senere.
2.Jeg kan ikke forstå at det har noen praktisk ulempe at karakteren stått / ikke bestått bortfaller, uttaler nestformannen i Kirke og undervisningskomiteen, Hans E. Strand (h).
3.Jeg tror ikke det er noen ulempe for meg å slippe favorittstempelet, det har jeg hatt mange nok ganger før, sier Oddvar, som har vært helt frisk i bare 14 dager.
4.Jeg tror vi kan se frem til to fine kamper, selv om det selvfølgelig er en ulempe for oss å måtte spille den første kampen på hjemmebane, uttalte van Himst til belgisk presse tirsdag.
5.Mangel på teknologisk og økonomisk ekspertise er en vesentlig ulempe, særlig for de svakere deler av industrien.
6.Ulempe å møte nettopp Tsjekkoslovakia i det første oppgjøret ?
7.15 prosent av de spurte påpeker dette som en ulempe, og prosenten er 22 for dem som nå bor i borettslag.
8.Aksjonsutvalget påpeker at veisambandet i nord vil bryte sammen på grunn av de harde klimatiske forhold, til ulempe både for reiselivet og den økende trafikk med trailere.
9.Anbefalingen har den ulempe at flertallet ikke kan anvise hvor pengene skal tas fra.
10.Begge er enige om at de ikke føler det som en ulempe å være byjenter i de stillinger de har.
11.Byggearbeidene vil selvsagt være til ulempe, men når det nye Vækerøkrysset er tatt i bruk, får man lønn for tålmodigheten, trafikkavviklingen blir smidigere.
12.Byråene blir efter disse reglene pålagt å ikke gjøre sitt oppdrag unødig kjent for andre, og skyldneren må aldri utsettes for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.
13.Bærum, som har slik stor føremon både av hovudstaden og av Fornebu, burde sanneleg utan å mukke finne seg i litt ulempe og.
14.Dagbladet stilte spørsmålet gjennom en meningsmåling like før påske, og fikk til svar at 54 prosent av Høyrevelgerne ser formannsskiftet som en fordel, 7 prosent som en ulempe, de øvrige regner med at skiftet vil være uten betydning eller de hadde ingen mening.
15.Dallydokka får denne gangen Ulf i sulkyen og det er ingen ulempe.
16.De første reaksjonene tyder på at mange ser på denne utvidelsen av skattegrunnlaget som en ulempe.
17.De sentraliserte modeller som til nå er foreslått, har alle den ulempe at de trolig ikke skaper økonomisk grunnlag for lokal programvirksomhet.
18.Den er fin å drikke, og det er i hvert fall ikke noen ulempe å ha den til disposisjon, sier Wassberg som mener drikken" heller er bättre enn sämre.
19.Det bør ikke være noen ulempe for Norge som har bra fysikk, normalt sett.
20.Det er en sterk ulempe ved flertallets forslag at det betinger nye lokaler for de fleste av byens distriktssosialkontorer i tillegg til etablering av tre nye kontorer.
21.Det er en ulempe for oss på ISUkongressen og kanskje også i andre idrettspolitiske sammenhenger.
22.Det er ingen ulempe å produsere avansert data i utkantNorge tror Tov Westby, Terje Holen og Geir Ståle Sætre (fra venstre ti høyre øverst).
23.Det som nå forestår, må vel være at vi ikke betrakter" det norske system" som en ulempe, men - for et lite land - som en fordel på eksportens område.
24.Det var bare en ulempe med det ; bråbremsing og karusellaktig sleng i svingene, kort sagt rykk og nappkjøring.
25.Dette er en ulempe for pasienten, men fullt forståelig når det gjelder de pårørende.
26.Dette er ikke uten videre noen ulempe.
27.Dette gjelder selv om ytterligere bruk ikke er til noen skade eller ulempe for øvrige sameiere.
28.Dette var til ulempe for henne mens hun arbeidet med sin store bok om Edvard Munch.
29.En annen ulempe er også at forandringer av rommenes utseende ikke kan unngås.
30.En slik myndighet vil langt på vei være en forutsetning for at de foreliggende planer for trafikksaneringer, fartsgrenser og fartssoner i byens boligområder skal kunne gjennomføres mest mulig effektivt og til minst mulig ulempe.
Dine siste søk