Norsk-Svensk oversettelse av umenneskelig

Oversettelse av ordet umenneskelig fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

umenneskelig på svensk

umenneskelig
følelseradjektiv omänsklig
  oppførselsubst. omänsklighet
Synonymer for umenneskelig
Avledede ord av umenneskelig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.I en årrekke er det gang på gang blitt kjent gjennom massemedia at innvandrere - særlig fra den tredje verden - har fått en umenneskelig behandling av norske myndigheter.
2.Jeg er så redd for å skape et inntrykk av et hardt, umenneskelig og ulykkelig samfunn.
3.Det er umenneskelig å tilby langtidsbeboere et privat oppholdsrom på ni kvadratmeter.
4.Det er urettferdig og umenneskelig at folk med penger skal kjøpe seg forbi sykehuskøene.
5.Mannskapet ombord på" Germa Lionel" var utsatt for et umenneskelig press under redselsdøgnene i Tripoli.
6.Mitt syn er imidlertid også at det er både umoralsk og umenneskelig å stanse forskning som har gitt både mennesker og dyr en rekke fordeler og goder, uttaler Miller.
7.Andrzej kan fortelle om et umenneskelig slit på skipsverftene, og om dårlig sikkerhet på arbeidsplassen.
8.Bashiri, som satt fengslet i 15 måneder før henrettelsen, ble utsatt for grusom og umenneskelig tortur.
9.Byggingen av Egyptens pyramider var kanskje ikke et fullt så umenneskelig slavearbeide som vi hittil har forestilt oss.
10.Dermed er det sannsynlig at krigen mellom de to naboland har fått et enda grovere umenneskelig trekk.
11.Det blir også dommen over det sovjetiske hemmelige politi, KGB, og et umenneskelig system som fortsetter å drive sin virkshomhet i landet vårt.
12.Det er et umenneskelig program Wilander & Co. har, derfor får vi unnskylde innsatsen på Jordal Amfi.
13.Det er krig i Norge, kulden er umenneskelig og de tre er på flukt.
14.Det er på tide at mannen våkner opp til en klarere erkjennelse av hva han vil med livet sitt og protesterer mot den rollen han er ment å skulle fylle, fordi den er umenneskelig i sine krav.
15.Det har fra enkelte hold vært hevdet at fengselsstraff er umenneskelig, at innesperring bare er en uverdig forverring av en situasjon som er ille nok på forhånd.
16.Det var også et umenneskelig slit å være statsminister.
17.Det ville være sløsing med ressurser og umenneskelig om mange av disse blir gående uten arbeide.
18.Dette gir i så fall et enda mer umenneskelig bilde.
19.Dette virker jo ganske uforståelig, men la ikke den avsky vi måtte føle mot en så umenneskelig regjering, hindre den giverglede som har inspirert det norske folk i viljen til å hjelpe dette ulykkelige folk.
20.Disse menneskene gir så mange av våre" hjertebarn" muligheten til å vokse opp gjennom umenneskelig innsats på bekostning av seg selv og sin egen familie.
21.Eller i umenneskelig harde og kalde forhold.
22.En ting er at den øverste sjef for skattevesenet gir denne bastante og rigorøse fortolkning av en skattebestemmelse, som i seg selv er så ubarmhjertig og umenneskelig.
23.En trusel som understreker alvoret bak prisen, de sorte sydafrikaneres kamp mot et umenneskelig raseskillesystem.
24.En viktig del av Amnesty Internationals arbeide er å motarbeide tortur, dødsstraff og annen grusom og umenneskelig behandling og straff.
25.Endsjø plasserer med sine uttalelser maratonsporten tilbake i den epoken - martonsteinalderen - da distansen ble ansett for bortimot umenneskelig å gjennomføre, samt upassende for kvinner og eldre mennesker.
26.Enhver som er kjent med det politiske liv, vil vite at det følger en stor arbeidsbyrde med å være både partiformann og parlamentarisk leder - ja, for folk flest ville det oppleves som bent frem umenneskelig.
27.Ennå er det et umenneskelig slit for mange bare å overleve, og den store fiskerflåten i hovedstaden Arrecife har ikke minst følt armodens åk.
28.For de som måtte tro at Sentrumsløpet søndag 6. mai er et umenneskelig slit med uhorvelige moter underveis, kan vi trygt si at så ikke er tilfellet.
29.For en rent umenneskelig tålmodighet de må ha hatt.
30.Fredag - dagen før Mitterrand kom på offisielt besøk til Za" re - hadde Mobutu, som er sterkt misfornøyd med den franske politikk i Tchad, sagt at han på grunn av" umenneskelig arbeidspress" ikke kunne dra til Burundimøtet.
Dine siste søk