Norsk-Svensk oversettelse av umiddelbart

Oversettelse av ordet umiddelbart fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

umiddelbart på svensk

umiddelbart
aksjonadjektiv omedelbart
Synonymer for umiddelbart
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Daydreams" byr på musikk som vil fenge umiddelbart hos et stort publikum.
2.Dens (kulturrevolusjonens) oppgave er å gjøre folket til herrer over alle åndelige rikdommer og å gi alle mennesker muligheter til ikke bare å bli delaktige i kulturskattene, men til også umiddelbart å kunne medvirke i den kreative virksomhet på alle områder av samfunnslivet.
3.Der Führer" har bestemt seg for å avlegge et besøk i Norge for å skaffe seg et personlig inntrykk av forholdene. von Falkenhorsts stab skal umiddelbart tre i forbindelse med rikskommissær Terboven og sammen med denne sørge for at det blir lagt opp en verdig ramme om Hitlers besøk i hovedstaden.
4.Down in Brazil" og" St. Thomas" er to latininspirerte komposisjoner som følger umiddelbart på hverandre, Walton gir førstnevnte en helt spesiell vri, mens Jordan ikke har synderlige vanskeligheter med å frigjøre seg fra Rollins i" St. Thomas".
5.Fangarmer" virker umiddelbart ekte, både i miljøog personskildring, og den tegner til å bli en engasjerende serie.
6.For noe søppel !", lød det fra tribunen bak oss, og man skulle være en sann elsker av fotball i sin alminnelighet og den engelske utgaven i særdeleshet dersom man kunne stampe motargumentene opp av bakken sånn rent umiddelbart.
7.Kaillen" hadde lært meg å passe meg for skøytetak, gliste 27åringen fra Selbu som umiddelbart fikk lyst på en sesong til.
8.Kunngjøringen om at det forelå en bombetrusel, syntes umiddelbart å stå i grell kontrast til disse" ord om håp og seier", som Aarvik uttrykte det.
9.Nei til Atomvåpen" krever videre at USA på samme måte, umiddelbart og uavhengig av SovjetUnionen, må begynne nedbyggingen av Pershing IIog krysserraketter som er utplasert i VestEuropa.
10.Palapa"satellitten er bortimot identisk med" Westar 6", som kom på villstrå umiddelbart efter utplasseringen lørdag.
11.Smøringen" førte ikke til at passene umiddelbart ble utlevert.
12.Økseutvalget" skal også, med sikte på den best mulige helhetsløsning, forberede forslag til 1985 - budsjett og kan da foreslå tiltak som umiddelbart må gjennomføres.
13.(NTBFNB) Umiddelbart efter at den finske OLkomiteen tok ut den finske troppen til Sarajevo, ble det bestemt hvem av skiløperne som skal gå åpningsdistansene.
14.Alle de streikende legene vil bli beordret til å gjenoppta arbeidet umiddelbart, sa talsmannen, som tilføyde at alle akuttskader ble tatt hånd om.
15.Bankforeningen regner med at forretningsbankene vil justere rentesatsene for kortsiktige lån til næringslivet umiddelbart.
16.Da den tyske kapitulasjon var et faktum, ble det umiddelbart tatt beslag i såvel Quislings som i andre ledende nazisters boliger og kontorer.
17.De er, skriver han, mest verdifulle for diplomatene umiddelbart efter at en konflikt er bragt til avslutning.
18.De som ikke har fått lønninger på 12 måneder, vil ikke få dem imorgen eller i overmorgen, og sykehus som mangler medisiner, vil ikke umiddelbart få forsyninger, sa Buhari.
19.Den delen av tippemidlene som STUI fordeler til anlegg, blir ikke utdelt umiddelbart.
20.Den gamle artium var lettere å forstå ; andre land fikk ikke umiddelbart tak i hva den nye skolen innebar.
21.Der merker man vibrasjonene umiddelbart.
22.Dersom dette er riktig, vil vi umiddelbart avblåse alle aksjoner mot CocaColaproduktene, sier han.
23.Dersom man ikke drastisk kan redusere bruken av varetektsfengsling i Oslo, må det efter min mening umiddelbart frigjøres ytterligere et tyvetall skikkelige celler i Oslo kretsfengsel til formålet, sier Benedict de Vibe.
24.Det behøver ikke umiddelbart være tale om fare for enkeltpersoners liv eller helbred, men det synes paradoksalt at et rettssamfunn skulle tillate at den politiske beslutningsprosess og domstolsvesenet settes ut av virksomhet, sa Haug.
25.Det er bemerkelsesverdig at unge sydafrikanere fremdeles vil godta folk som meg som sine ledere, uttalte biskop Desmond Tutu på en pressekonferanse umiddelbart efter sin ankomst til Oslo igår.
26.Det er ikke mitt valg, sa Reagan, da han tidligere i uken ble spurt om det var klokt å oversende rapporten umiddelbart før hans første møte med en av de sovjetiske toppledere.
27.Det er ikke tilfeldigheter, men en bevisst og dirigert tjenestehandling fra kompetent embedshold at det 62 år gamle nederlandske hovedvitnet ble utvist fra Norge umiddelbart før hovedforhandlingen i denne saken skulle ta til.
28.Det er mange vidner som har sett Bakke umiddelbart før og efter de fire væpnede ranene, men ingen - absolutt ingen har lagt merke til noe særegent ved hans oppførsel, sa Kjensli.
29.Det som umiddelbart vil skje, er at overlege Eivind Bjørnestad ved Sentralsykehuset i Rogaland blir løst fra sine nåværende arbeidsoppgaver for helt å kunne vie seg til problemløsningen ved Nærlandheimen, opplyser fylkeshelsesjef Andreas Sanne til NTB.
30.Det verste som kunne skjedd meg, var det første Hallvar Thoresen sa da han umiddelbart efter kveldens kamp mot Feyenoord fikk høre at Sveits hadde vunnet 10 på Ullevaal.
Dine siste søk