Norsk-Svensk oversettelse av ustabil

Oversettelse av ordet ustabil fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ustabil på svensk

ustabil
endringadjektiv ostabil
Synonymer for ustabil
Avledede ord av ustabil
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Først når du vet hvem du selv er, hvor lykkelig du vanligvis er, hvor stabil eller ustabil, innadvendt eller utadvendt du er, kan du avgjøre hvilke betingelser som vil gjøre deg lykkelig og hvilken type menneske du kan tilpasse deg på en positiv måte i et ekteskap, sier han.
2.Han er jo kjent for å være noe ustabil, sier bryteformann Svein Haanshus diplomatisk.
3.Hun har et stort potensial, men har slitt mye med skader og er foreløbig litt ustabil, sier Martin Burkhalter, men understreker at det bare er et tidsspørsmål når hun slipper til sammen med resten av gullgjengen.
4.Jeg er nok fortsatt for ustabil, sier Sandberg.
5.Oppveksten min ble nok litt ustabil.
6.Tror De denne politiske siksakkjøring fra sak til sak, er årsak til at Venstre har en svært ustabil velgermasse ?
7.BÅDE minene og torturen er - for det annet - et uttrykk for hvor ustabil og usikker situasjonen idag er i viktige områder av den viktige del av verden som MidtØsten utgjør.
8.Den politiske situasjon i Bangladesh er derfor meget ustabil.
9.Der ble det hevdet at Jorden år 2000 vil være enda mer overbefolket enn idag, enda mer forurenset, den økologiske balanse ville bli enda mer ustabil og verden mer utsatt for splittelser enn den allerede er.
10.Dessuten kan seks timers normalarbeidsdag motvirke tendensen til at kvinner oppfattes som Barbeidskraft, dvs. mer ustabil og mindre attraktiv arbeidskraft enn menn fordi de idag ofte arbeider deltid og utnytter permisjonsrettighetene.
11.Det betydde at vinden var sterkere og mer ustabil her enn lenger oppe mot høyre der Etzel lå, i ly av en jordvold som markerte skillet til en annen bane.
12.Dette er ikke så rart, fordi 6åringen er ustabil, både i sinn og i skinn.
13.Dette vil trygge Askers vannforsyning, som i varme sommermåneder er svært ustabil.
14.En som imidlertid ikke er ustabil for tiden, er Oddvar Brå.
15.En ustabil brønn kan innebære fare for en ukontrollert utblåsning, og det er nettopp det både Magne Ognedal og Sagaledelsen for all del vil unngå.
16.En ustabil samværsordning kan tvert imot være en ekstra belastning.
17.Etzel tok en chanse under de vanskelige forholdene ; sterk varm og ustabil vind, og lyktes fullt ut.
18.For det første er den politiske situasjon så ustabil at vi ikke bør binde oss til et langvarig engasjement, og det må vi dersom vi velger Nicaragua til hovedsamarbeidsland.
19.Fordi en Governo kan gjøre vinen ustabil og utsatt for oksydasjon, blir prosessen efterhvert erstattet med moderne, kontrollert gjæringsteknikk.
20.Hans fremragende makker fra hoppuken, Klaus Ostwald, hoppet til gjengjeld 92 m, men er fortsatt noe ustabil.
21.Har vært litt ustabil, men har gjennomført flere hopp til topp karakter, ikke minst stilmessig.
22.Høytrykkene holdt seg i god avstand fra Østlandet i juli, og værforholdene ble stort sett dominert av ustabil polarluft, men dette til tross hadde Oslo 24 dager med maksimumstemperatur høyere enn 20 P1m, altså 24" sommerdager".
23.I den første uken av august ga lavtrykk og fuktig ustabil luft som kom inn over Østlandet fra sydøst, tildels store nedbørmengder i Oslo.
24.I første halvdel av måneden ga fuktig og ustabil polarluft fra Norskehavet tildels sterke regnbyger i Trøndelag og Møre og Romsdal.
25.Jeg er dessverre fortsatt for ustabil i bakken.
26.Konvensjonell opprustning vil komme i tillegg til atomopprustning, og vil gjøre situasjonen mer tilspisset og ustabil enn den er idag.
27.Lenth bekrefter at situasjonen i området er ustabil.
28.Luften i og omkring lavtrykket var meget ustabil, det var kaldt i de høyere luftlag, og nedbørn kom tildels som store hagl.
29.Luftmassen var temmelig ustabil, og nedbøren kom for en stor del som byger, tildels sterke byger i forbindelse med tordenvær.
30.Men det er en gåte hvordan Thue / Brath kan påstå at dette" vil gjøre situasjonen mer tilspisset og ustabil enn den er idag".
Dine siste søk