Norsk-Svensk oversettelse av utrette

Oversettelse av ordet utrette fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utrette på svensk

utrette
utføreverb uträtta
Synonymer for utrette
Anagram av utrette
Fler eksempler
1.Det er lite en representant fra UD kan utrette".
2.Det er mye en kan utrette med hammer og meisel når en bare har fagkunnskaper," uttalte Jørgen Firing, som da var sjef.
3.Du kan ikke utrette noe særlig i en ny klubb i løpet av ett år", var Herds filosofi.
4.Hvis det ikke blir sving over politikken, kan han umulig utrette undere".
5.... at et bitte lite, hardt kjempende menneske kan utrette det umulige !
6.Der Røde Kors ellers er i så store vanskeligheter, der er det vel ikke mye FN kan utrette.
7.Der fikk jeg virkelig oppleve hva hudterapeuter kan utrette for pasienter.
8.En slik base med 67 plasser er sannsynligvis det som skal til, for at man skal kunne utrette noe konstruktivt for denne gruppen.
9.Her nytter det ikke å komme med forbilder a la Dynastiet og tro vi kan utrette mirakler.
10.Hva kan opinionen i Øst utrette ?
11.Hvis de savnede fjellklatrerne befinner seg i en høyde på 5000 meter over havet, er det begrenset hva et helikopter kan utrette, opplyser kaptein Sigurd Lima i 720skvadronen på Rygge flyplass.
12.Jeg har stor respekt for hva gode norske bedrifter kan utrette.
13.Jeg vet nemlig hva Mogens kan utrette.
14.Men vi må ikke ha overdrevne forestillinger om hva vi kan utrette ved å overføre penger fra sykepengeordningen til sykehusbudsjettene, sier Heløe.
15.Musikere har en stor grad av ansvarsfølelse, og gir man dem selvstendighet, kan de utrette meget, sier hun.
16.Prosjektet" Et åpnere samfunn" kan ikke utrette stort alene, men det skal være en startmotor for å få i gang en prosess, sa statsråd Astrid Gjertsen under den offisielle åpningen av kampanjen i Trondheim mandag.
17.Selvfølgelig er det begrenset hva en enkelt spiller kan utrette alene på en fotballbane.
18.2. målvakten Marianne Muri startet bra med flere kvalifiserte redninger, men det er jo måte på hva den siste skansen kan utrette.
19.Allen fikk aldri inn de farlige høyreslagene sine, men Tangstad kom selv ofte for nær Allen til å kunne utrette noe særlig.
20.Amnesty innser imidlertid at organisasjonen har måttet avgrense sitt mandat om den skal ha håp om å utrette noe.
21.At vi hver dag gjennom alle media ser denne verdens elendighet, truer for det første vårt menneskeverd gjennom den likegyldighet det fører med seg i og med at vi ikke makter å utrette noe.
22.Bildet av den intellektuelle Andropov fulgte med da han ble partisjef, men ingenting av det lille han rakk å utrette bekreftet at det var riktig.
23.Cable innleder sin bok med å stille det enkle, men følsomme spørsmål om" hva kan marinen utrette ?".
24.Chris Fahrbach (25 poeng) og Ove Hobbesland (17 poeng) fikk utrette mye i feltet og under kurvene, Bjørn Jørgensen / Audun Torgan gjorde fint arbeid på guardplassene.
25.DET er utvilsomt lettere å kritisere i slike saker enn å utrette noe som virkelig betyr noe.
26.De andre hadde mindre forretninger å utrette, men samtalen fortsatte gjennom halvdøren som skilte selskapet.
27.Den situasjon som Alfonsin skal håndtere, krever et geni som kan utrette mirakler, både politiske og økonomiske.
28.Deres mat kontrolleres fordi de som støtter dem" kan være i stand til å utrette meget".
29.Dersom han mot mange odds vinner her, kan man bare fabulere over hva den gutten egentlig står for og hva han kan komme til å utrette om en drøy måned i Seefeld.
30.Det er derfor ytterst begrenset hva den kan utrette.
Liknende ord

 
 

utrette som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) utretteutrettendeutrettet
Indikativ
1. Presens
jegutretter
duutretter
hanutretter
viutretter
dereutretter
deutretter
8. Presens perfektum
jeghar utrettet
duhar utrettet
hanhar utrettet
vihar utrettet
derehar utrettet
dehar utrettet
2. Preteritum (Fortid)
jegutrettet
duutrettet
hanutrettet
viutrettet
dereutrettet
deutrettet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde utrettet
duhadde utrettet
hanhadde utrettet
vihadde utrettet
derehadde utrettet
dehadde utrettet
4a. Presens futurum
jegvil/skal utrette
duvil/skal utrette
hanvil/skal utrette
vivil/skal utrette
derevil/skal utrette
devil/skal utrette
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha utrettet
duvil/skal ha utrettet
hanvil/skal ha utrettet
vivil/skal ha utrettet
derevil/skal ha utrettet
devil/skal ha utrettet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle utrette
duville/skulle utrette
hanville/skulle utrette
viville/skulle utrette
dereville/skulle utrette
deville/skulle utrette
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha utrettet
duville/skulle ha utrettet
hanville/skulle ha utrettet
viville/skulle ha utrettet
dereville/skulle ha utrettet
deville/skulle ha utrettet
Imperativ
Bekreftende
duutrett
viLa oss utrette
dereutrett
Nektende
duikke utrett! (utrett ikke)
dereikke utrett! (utrett ikke)
Dine siste søk