Norsk-Svensk oversettelse av vennskap

Oversettelse av ordet vennskap fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vennskap på svensk

vennskap
oppførselsubst. vänskap
Synonymer for vennskap
Avledede ord av vennskap
Liknende ord

 
 

Wiki
For den norske spillefilmen fra 1960, se Venner (film) Vennskap er et forhold som har sitt grunnlag i tillit eller kjærlighet. Vennskap kan utvikle seg mellom to eller flere mennesker som omgås og trives i hverandres selskap, og som gjerne har noe til felles, for eksempel i form av interesser. Sympati, empati og ærlighet er viktig i et vennskap.

Fler eksempler
1.At menneskelig vennskap ikke kan overleve tredve sølvpenger, har Gud eftertrykkelig bevist", sier forfatteren.
2.Derfor er vennskap viktig".
3.Det kinesiskamerikanske vennskap har bestått tidens prøve, og går fremad gjennom vind og storm", fastslår Kinas offisielle telegrambyrå som snakker om lyse utsikter for de fremtidige forbindelser.
4.Det var opptakten til et vennskap meliom henne og Peter som fortsatt varer.
5.Forholdet til SovjetUnionen må baseres på den kjølige realisme som vet at ord som vennskap eller naboskap ikke eksisterer i den maktpolitikk som dyrkes i Kreml. her er det bare tale om den sterkestes rett.
6.Hvorfor ikke prøve med vennskap ?
7.Kan menneskelig vennskap overleve ikke tredve, men en søvlmynt ?
8.Slik blir 80årene for meg"," Å være ung er..."," Derfor er vennskap viktig"," Vold i hverdagen" og" Slik vil jeg oppdra mine barn".
9.SovjetUnionen forventer selvfølgelig at vi skal besvare vennskap med vennskap og forståelse med forståelse.
10.Treholt var min venn" og la så til, litt nølende :" og et vennskap skal vel vare livet ut" (sitert efter hukommelsen).
11.Utroskap" handler om det tittelen forteller, men også om gammelt vennskap og overveldende problemer som kan velte et slikt, hvis man da ikke er modent saktmodig, tålmodig og svært glad i.
12.(NTBDPA) Den kubanske kjempen Alberto Juantorena avsluttet sin glitrende karriere ved å dele 1. plassen på 800 meter da Vennskap 1984lekene for menn ble avsluttet i Moskva i helgen.
13.Det er Guy som har ordnet det alt sammen, forteller han og legger ikke skjul på at hadde det ikke vært Per Guy Krohgs - og Krohgfamiliens - gamle vennskap med galleriets Madame Sylvie Blatas, hadde han nok ikke stått her med champagneglass i hånd.
14.Det sies om oss menn at vi har vanskeligheter med å knytte vennskap ?
15.Dette er et nytt godt eksempel på det konstruktive samarbeide til beste for begge parter som vårt vennskap alltid har fostret, het det i statsministerens gratulasjonstelegram til kosmonautene.
16.Dette må være en spøk, svarte den greske statsminister Andreas Papandreou søndag kveld da en BBCreporter ville vite om hans vennskap med den norske spionen Arne Treholt kan ha påvirket hans utenrikspolitiske kurs, og da spesielt politikken overfor Sovjet.
17.Grunnlaget for vennskap er tynt og ved å akseptere Resen i Jugoslavia som Elverums vennskapskommune bryter vi et prinsipp om vennskapskommuner bare i Norden, advarte Fremskrittspartiets Tom Unneberg i Elverum kommunestyre forleden dag.
18.I pakt med de olympiske idealer kommer vi til å delta i de 23. olympiske sommerleker med henblikk på å styrke forståelse og vennskap over landegrensene, fastslo han.
19.Jeg er overbevist om at vi igjen vil demonstrere for hele verden idrettens virkelige mening, som en illustrasjon av vennskap og broderskap, uttalte han.
20.Jeg føler det nå som en oppgave å komme sammen, etablere vennskap og tenke på fremtiden.
21.Jeg håper at det svært gode forhold som er etablert mellom Rederiforbundet og meglerne ikke skal tape på vårt vennskap.
22.Jeg reiser for å søke fred, vennskap og samarbeide, sa Zhao i en uttalelse ved avreisen fra Peking sent tirsdag kveld.
23.Jeg tror på virkningen av vennskap og samtaler.
24.Kina beholder alltid troen på og vil aldri glemme gamle venner, men vi setter aldri vennskap høyere enn forbindelsene mellom stater.
25.Men jeg har alltid tilhørt et arbeidsmiljø hvor samhold og vennskap og en god omgangstone med dyktige medarbeidere har vært av sentral betydning for meg.
26.Som mor til to skolebarn deler jeg alle foreldres ønske om å gi sine barn en lykkelig barndom, og jeg håper president Nyerere er enig med meg når jeg ønsker at dette skolehus ikke bare vil gi rom for boklig lærdom, men også lek og moro, sang, dans og latter, og tid til å utvikle egenskaper som hjelpsomhet og vennskap.
27.Vennskap med Kåre Willoch øker chansen for politisk gjennomslag og bevilgninger.
28.Vi er i ferd med å vende en ny side, og vi må dra fordel av alt vårt vennskap i den internasjonale og arabise verden, sa han.
29.Vi samarbeidet nært i denne tiden, og vi var gode venner uten at det vel kan sies å ha vært noe personlig vennskap, sier Underland.
30.11. til 13. januar inneværende år hadde NorskCubansk forening en cubansk delegasjon på besøk, nemlig ledelsen for Det Cubanske Institutt for vennskap mellom folkene (ICAP), samt den skandinaviske Cubasekretæren (hva nu enn hun sysler med).
Dine siste søk