Norsk-Svensk oversettelse av vidstrakt

Oversettelse av ordet vidstrakt fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vidstrakt på svensk

vidstrakt
områdeadjektiv vidsträckt
Synonymer for vidstrakt
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Andhra Pradesh, en vidstrakt og folkerik stat, var tidligere en høyborg for Kongresspartiet, inntil den ved delstatsvalget ifjor overraskende ble erobret av et nytt regionalt parti under ledelse av en av Indias mest folkekjære filmhelter, N. T. Rama Rao.
2.Det har i moderne tid vært en vidstrakt tendens til å humanisere begreper man har ment kunne være stigmatiserende.
3.Marka ligger vidstrakt og innbydende.
4.Med skitrekk kommer man på begge sider av tettbebyggelsen raskt opp til et vidstrakt turterreng.
5.Og slik kunne vi fortsette å bla oss frem i en vidstrakt uendelighet.
6.Redaktørene ble tidlig klar over at formelen de måtte arbeide under for et så vidstrakt område som nordisk poesi måtte være ; begrensning og fellesskap.
7.Stockholms bussnett er også vidstrakt, og Stockholmskortet gjelder på alle linjer (unntatt flybusser og spesialbusser).
8.Vidstrakt, øde og sprekkeferdig av velstand" og" Problemene med for mye penger", lyder de tilsvarende oppslag i The Times.
9.Da jeg forsto at den store flytedokken i havnebassenget skulle fjernes, skjønte jeg at huset ville bli en perle av et kontor, med vidstrakt utsikt til alle kanter, sier arkitekt Bjørn Stendahl.
10.Så selvmotsigende det enn lyder, fornemmer vi dybde - det er som vi ser inn i et vidt landskap, mot havet, kanskje mot noe enda mer vidstrakt.
Dine siste søk