Norsk-Svensk oversettelse av zoolog

Oversettelse av ordet zoolog fra norsk til svensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

zoolog på svensk

zoolog
vitenskap - mannsubst. zoolog
Avledede ord av zoolog
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den vordende zoolog i arbeide".
2.Ferskvanns zoolog Gøsta Hagenlund mener derfor ifølge Sandefjords Blad, at et rasjonelt ålefiske i fylket kan få større økonomisk betydning enn laksefisket har idag.
3.Mye av sneen inneholder asfaltavslip, salt, sot og eksosnedfall, men totalt sett har ikke dette så mye å si for fuglelivet og livet i vannet sier zoolog Hjalmar MuntheKaas Lund, tidligere Universitetets kontaktmann vedrørende Østensjøvannet i en rekke år.
4.Zoolog Gøsta Hagenlund kartlegger nå de forskjellige fiskeslag i Vestfolds mange vann og elver efter oppdrag fra fylkesmannen i Vestfold og i samarbeide med fiskerikonsulenten i Vestfold / Telemark, skriver ØstlandsPosten.
5.Zoolog Lauritz Sømme, Universitetet i Oslo, skal fortsette sine studier av hvirvelløse dyr i isørkenen.
6.Det spiller liten rolle om det tar fem eller femti år å se resultatene av disse dårlige reproduksjonsårene hvis tilbakegangen er sikker, sier zoolog Ole Wiggo Røstad.
7.Dette kan ha sammenheng med de store sildeforekomstene Norge opplevde i 60årene, mener zoolog Ole Wiggo Røstad ved Universitetet i Oslo.
8.Men på grunn av pengemangel fikk vi ikke bli på Røst til alle ungene hadde forlatt redet, og vi er derfor noe usikre på om de ble sterke nok til å møte vinteren, sier zoolog Ole Wiggo Røstad, Zoologisk Museum i Oslo til Nordlands Framtid.
Dine siste søk