Norsk-Tysk oversettelse av aggresjon

Oversettelse av ordet aggresjon fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

aggresjon på tysk

aggresjon
psykologisubst. Aggression [f]
Synonymer for aggresjon
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Bestialsk aggresjon !
2.I overensstemmelse med det vi fikk anledning til å samtale om igår angående situasjonen i SentralAmerika, sender jeg Dem det forslag til en humanitær løsning på det alvorlige problem som har rammet det nicaraguanske folk på grunn av den aggresjon og utlegging av miner i landets havnebyer som CIA og de kontrarevolusjonære har gjennomført, og som hindrer den frie ferdsel til og fra havnene i Nicaragua.
3.De er overalt, og derfor må vi forsvare oss mot den aggresjon vi daglig er ofre for.
4.Den er en demonstrasjon av makt og aggresjon mer enn et uttrykk for seksuelt begjær.
5.Det er i stunder som disse man begynner å fundere på hvorfor man i det hele tatt driver med dette, hvorfor man av egen vilje utsetter seg for all den sjikane og aggresjon som av og til forekommer, sier Jan Victor Macus.
6.Efterpå viste det seg at handlingen ikke skyldtes misnøye med noe han hadde opplevet på skjermen, men rett og slett mannens behov for å få utløp for latent aggresjon - og rette denne mot en såkalt kjendis.
7.Et vesentlig moment er at et bevæpnet politi vil bidra til en øket aggresjon mellom politi og publikum, hevdet Bratholm.
8.Forsoningen mellom kjærlighet og aggresjon må skje på kjærlighetens vilkår, sier hun.
9.Jeg beklager at det har vakt aggresjon i stedet for forståelse.
10.Jeg gikk igjennom en vond tid hvor aggresjon, mismot og bitterhet skiftet om å ha overtaket.
11.Jeg kan ikke annet enn å beklage at tiltaket har vakt aggresjon.
12.NATOsamarbeidet har gitt oss en følelse av trygghet, ikke bare mot militær aggresjon fra en stadig sterkere militærmakt, men også overfor politisk press fra SovjetUnionen.
13.Når SovjetUnionen og dets klienter forsyner verdensomspennende terroristgrupper med penger, efterretningsopplysninger og treningsmuligheter, håper de å svekke de vestlige lands tro på seg selv og berøve dem viljen til å motstå aggresjon og ydmykelse, fremholdt Shultz.
14.Når det gjelder spørsmålet om å avstå fra et eventuelt førsteslag med atomvåpen, har USA og NATO erklært at vi ikke vil bruke noe våpen annet enn som en reaksjon på aggresjon.
15.Om de øynene som alltid følger oss uttrykker bønn, aggresjon eller oppgitthet, er det uinteressant å finne ut av.
16.Slik væpnet aggresjon viser at et fast medlem av rådet ikke lever opp til sitt ansvar om å være et eksempel for andre land.
17.Utviklingen i retning av demokrati i Nicaragua blir også sterkt hemmet av den utenlandske aggresjon mot landet og gir næring til de antidemokratiske krefter blant sandinistene.
18.98) at den konvensjonelle balansen sett under ett gjør militær aggresjon til et ytterst risikabelt foretagende.
19.AGGRESJON - bør man diskutere i et rolig, fredelig miljø - er ikke det samme som kamp - er ikke det samme som offensivitet - er ikke det samme som å angripe - virker som raseri og irritasjon negativt på prestasjonen - kan lett skape motaggresjon hos motsanderen - er et tegn på at man ikke behersker situasjonen - kan være et tegn på at du trenger å snakke ut HUSK AT innstillingen og tankene dine bestemmer dine følelser og reaksjoner.
20.Aggresjon, som alltid bygger seg opp mot velfrisert prektighet, fikk strømme ut i den langbente jentungens tumulter med borgerfruer og tilsynsdamer og politikonstabler.
21.Aggresjon og aktivisme er her to sentrale stikkord.
22.Aggresjon og skyldfølelse er typiske følelser.
23.All aggresjon slippes løs, og hun denger og denger.
24.Andre måter kan være hyperaktivitet, eller trass, apati og aggresjon.
25.Angolas sjefsdelegat i FN sa tirsdag at han har bedt om at det må sammenkalles til et krisemøte i Sikkerhetsrådet for å behandle SydAfrikas siste" utilslørte aggresjon" mot hans hjemland.
26.At vi alle trenger å få utløp for fortrengt aggresjon er kjent nok, spørsmålet er bare hvem vi rammer med våre private små hevnaksjoner.
27.Avskjedsbrev fra mennesker som tar livet av seg, er ikke som man kunne vente, fulle av aggresjon og bebreidelser, men har et forbausende positivt innhold.
28.Begge land ønsker slutt på fremmed aggresjon i Afghanistan og Kampuchea.
29.Benkow understreker at man i dette spørsmålet må trå med varsomhet, og det skinner igjennom at den aggresjon han selv i sin oppvekst ble møtt med, og som han ikke vil komme inn på, ligger bak hans måte å opptre på overfor dagens rasediskriminering.
30.Dadet ble oppklart at jeg hadde fått papiret fra Røde Kors, opphørte all aggresjon.
Dine siste søk