Norsk-Tysk oversettelse av aktivere

Oversettelse av ordet aktivere fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

aktivere på tysk

aktivere
systemverb in Gang setzen, aktivieren
  kjemiverb aktivieren
  stimulereverb erregen, aktivieren
Avledede ord av aktivere
Fler eksempler
1.Det bør innrømme sitt avhengighetsforhold til" byfolket" og aktivere seg i forhold til de stadig nye og utvidede behov for tjenester disse har.
2.Han mente å ha merket en tendens til at bedrifter i bransjen skyver disse kostnadene foran seg ved å aktivere dem i regnskapene for senere dekning.
3.Alene forventningen om å bli smertefri i det gamle buret syntes således å være tilstrekkelig til å aktivere den innebygde, smertehemmende mekanisme som endorfinene representerer.
4.Denne består i å aktivere naturlige" killer cells" - kreftcellers naturlige fiender i menneskekroppen.
5.Kreftfrembringende irritamenter som stråling, kjemikalier og virus kan på en eller annen måte aktivere disse genene, slik at cellene får sitt kontrollapparat ødelagt, og begynner å dele seg ukontrollert.
6.Sentralt under gårsdagens vidneførsel sto spørsmålet om lovligheten av ikke å inntektsføre eller aktivere utsendte fakturaer for 1979 og 1980 med tilsammen over to millioner kroner som Brudevold hadde utestående fra sitt selskap Club Lanzarote S / A i Spania.
Liknende ord

 
 

aktivere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) aktivereaktiverendeaktivert
Indikativ
1. Presens
jegaktiverer
duaktiverer
hanaktiverer
viaktiverer
dereaktiverer
deaktiverer
8. Presens perfektum
jeghar aktivert
duhar aktivert
hanhar aktivert
vihar aktivert
derehar aktivert
dehar aktivert
2. Preteritum (Fortid)
jegaktiverte
duaktiverte
hanaktiverte
viaktiverte
dereaktiverte
deaktiverte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde aktivert
duhadde aktivert
hanhadde aktivert
vihadde aktivert
derehadde aktivert
dehadde aktivert
4a. Presens futurum
jegvil/skal aktivere
duvil/skal aktivere
hanvil/skal aktivere
vivil/skal aktivere
derevil/skal aktivere
devil/skal aktivere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha aktivert
duvil/skal ha aktivert
hanvil/skal ha aktivert
vivil/skal ha aktivert
derevil/skal ha aktivert
devil/skal ha aktivert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle aktivere
duville/skulle aktivere
hanville/skulle aktivere
viville/skulle aktivere
dereville/skulle aktivere
deville/skulle aktivere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha aktivert
duville/skulle ha aktivert
hanville/skulle ha aktivert
viville/skulle ha aktivert
dereville/skulle ha aktivert
deville/skulle ha aktivert
Imperativ
Bekreftende
duaktiver
viLa oss aktivere
dereaktiver
Nektende
duikke aktiver! (aktiver ikke)
dereikke aktiver! (aktiver ikke)
Dine siste søk