Norsk-Tysk oversettelse av anglikanske

Oversettelse av ordet anglikanske fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

anglikanske på tysk

anglikanske
religion - kvinnesubst. Anglikanerin [f]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Frihetstreet skal vannes med martyrenes blod," sa den svarte anglikanske biskopen og borgerrettsforkjemperen Desmond Tutu, som forrettet i begravelsesseremonien på en fotballstadion i den svarte bydelen Daveyton i Johannesburg.
2.Allerede i 1975 vedtok Generalsynoden i den anglikanske kirke at det ikke var noen fundamentale innvendinger mot ordinasjon av kvinnelige prester.
3.De kristne kirker på norsk misjons" solskinnsøy" Madagaskar, arbeider for å oppnå nærmere samarbeide for å styrke enheten på tvers av de anglikanske, reformerte, lutherske og romerskkatolske kirkegrenser.
4.Den figurerer som" moderkirke" i verdensomspennende anglikanske kirkefellesskap, med erkebiskopen av Canterbury som ubestridelig frontfigur.
5.Det samme var presteskapet i Tutus anglikanske kirke.
6.Dette skal ha sin årsak i hans møte med kvinnelige prester i endel andre anglikanske kirker, blant annet i Canada og New Zealand.
7.Efter sterke oppfordringer fra den anglikanske kirken der er en yrkesskole for bilmekanikere nå er i ferd med å bli etablert.
8.Erkebiskopen av York, dr. John Habgood, er gjentatte ganger blitt bedt om å utsette ordinasjonen av den nye Durhambiskopen, slik at professor Jenkins kan forklare seg for Generalsynoden i den anglikanske kirke.
9.For Tutu ble det naturlig å følge den senere biskop inn i den anglikanske kirke, som ordinerte ham til prest i 1960 efter studier blant annet i Storbritannia.
10.Hvis neste års kirkemøte ikke omgjør vedtaket, regnes det med at den første, kvinnelige prest i Englands anglikanske kirke kan ordineres tidlig på 1990tallet.
11.I 1976 gjorde den anglikanske kirke ham til biskop i Lesotho, ett av de mange utfattige, såkalte uavhengige" hjemland" omkranset av sydafrikansk territorium rikt utstyrt fra naturens side.
12.Kirker som opprettholder slike skiller, har allerede selv satt seg utenfor fellesskapet med andre kirker, sier den anglikanske erkebiskop W. P. Khotso Makhulu fra Botswana som kommentar til at enkelte hvite lutherske sydafrikanske kirker kan bli suspendert fra Det Lutherske Verdensforbund under generalforsamlingen i Budapest til sommeren.
13.Kongressmedlemmene brøt i ekstatisk begeistring sitt eget reglement og hyldet den lille, store, modige anglikanske biskop med stående applaus.
14.Over 600 kvinner er imidlertid ordinert i seks anglikanske kirkeprovinser rundt i verden, de fleste i USA.
15.Den anglikanske kirke er den som står nærmest den norske.
16.3. februar skal Desmond Tutu innsettes som den anglikanske kirkes biskop i Johannesburg.
17.Biskopene i Den anglikanske kirke har gitt grønt lys til prester som ønsker å vie ektefolk som har en skilsmisse bak seg.
18.Bispeinnsettelsen ble foretatt av lederen for den anglikanske kirke i det sydlige Afrika, erkebiskop Philip Russell, og domprost Merwyn Castle.
19.Botha har antydet at Tutu kan få møte ham som medlem av en delegasjon fra den anglikanske kirke.
20.De ni kirkelederne med den anglikanske erkebiskopen i Cape Town, Phillip Russel, i spissen, vil diskutere med presidenten hvordan voldsbølgene i landet skal ta slutt.
21.De palestinske medlemmene av delegasjonen er Elia Khoury, som er biskop i den anglikanske kirke, og Muhammed Milhem, den valgte borgermester i byen Halhul på Vestbredden.
22.Delegasjonen ble ledet av den anglikanske erkebiskopen Phillip Russell.
23.Den anglikanske biskop Gresford Chitemo fra Tanzania kommer til Oslo i pinsen og blir hovedtaler i Misjonskirken Betlehem, Møllergaten 26.
24.Den anglikanske prest og fremtredende leder for fornyelsesvekkelsen i England, Michael Harper, kommer for å holde foredrag om" Fornyelsen verden over" og om" Karismatiske menigheter".
25.Den britiske anglikanske kirkes spesielle utsending til Libanon, Terry Waite, fortalte fredag om fremgang i arbeidet med å få frigitt vestlige lands statsborgere som holdes kidnappet i Libanon.
26.Den norske kirke er representert når fredsprisvinneren Desmond Tutu, søndag 3. februar, blir innsatt som den første, svarte anglikanske biskop i Johannesburg, melder Kirkens Informasjonstjeneste.
27.Den var den anglikanske kirkes overhode, erkebiskopen av Canterbury, Dr. Robert Runcie, som bestemte at det er på tide at det blir en farvet biskop, fordi mange menighetsmedlemmer er farvede.
28.Dennegang er det spesielt fornyelsen innen den anglikanske kirke og hva man kan lære av den, som står i sentrum.
29.Det gjelder også den anglikanske kirke i Tanzania.
30.Det har vært spekulert i om han i sin tid blir erkebiskop i Cape Town og dermed leder for den anglikanske kirke i det sydlige Afrika.
Dine siste søk