Norsk-Tysk oversettelse av annektering

Oversettelse av ordet annektering fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

annektering på tysk

annektering
politikksubst. Annexion [f], Annektierung [f]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.For det første småpartiene til høyre for Likud som går inn for en annektering av Vestbredden og Gazastripen.
2.Alliansen TehiyaTzomet har allerede gjort det klart at den vil kreve annektering av de okkuperte områdene på Vestbredden og Gazastripen som sin pris for å gå med i en ny Likudregjering.
3.Den nasjonale samlingsregjeringen i Israel, som ble dannet efter valget i juli iår, omfatter representanter for begge leirER - både de som ønsker en forhandlingsløsning og de som krever annektering.
4.Det gjelder både Tehiya, som går inn for annektering av de okkuperte områder, og den omstridte rabbi Meir Kahanes parti Kach, som har tatt til orde for å kaste ut alle palestinere både fra Israel, Vestbredden og Gazastripen.
5.Det vil bli hardere under en ny Likudregjering, som vil måtte omfatte partier som går inn for annektering av områdene, og en arbeiderpartiregjering vil være mer lydhør overfor verdensopinionen, mener Karaeen.
6.Halvparten går inn for en eller annen form for territorialt kompromiss, mens den andre ønsker annektering av de okkuperte områder.
7.Mens Kasparovs annektering av topplassen neppe kan kalles sensasjonell, vil vi nok tro at Pias passering av Tsjiburdanidse vekker oppsikt internasjonalt.
8.Israelsk annektering av Vestbredden er en uakseptabel løsning for araberne, for verdensopinionen og for en vestlig del av israelerne selv, som frykter at innlemmelse av et stort antall palestinske arabere vil svekke statens jødiske egenart.
9.En Deputation af tyske Skolegutter har overrakt Rigskansleren en Adresse, hvori der protesteres mod Tysklands Annektering af Karolinerne.
Dine siste søk