Norsk-Tysk oversettelse av autorisere

Oversettelse av ordet autorisere fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

autorisere på tysk

autorisere
tillatelseverb autorisieren, bevollmächtigen, ermächtigen
Synonymer for autorisere
Fler eksempler
1.Det ville videre innebære at man skulle autorisere enkelte politiske standpunkter som akseptable nektningsgrunner (f.eks. NATOmotstander, atomvåpenmotstander etc.), mens andre kanskje ikke anerkjennes.
2.I samtalen skal Kinnock ha fremholdt at han ikke ville autorisere bruk av atomvåpen, selv ikke om Storbritannia først skulle bli utsatt for atomangrep.
3.Hvem skal autorisere de nye systemene, det vil si bestemme hvilke av dem som er gode nok ?
4.Det er et rent politisk spørsmål hvorvidt man vil autorisere grupper hvis sykdomslære, forklaringsmodeller og behandling ikke kan dokumenteres med vanlige, naturvitenskapelige metoder.
5.Enten å autorisere Arne Treholt for COSMIC TOP SECRET på tross av det foreliggende opplysningsmateriale, eller finne en annen plassering for ham i Utenriksdepartementet hvor slik autorisasjon ikke var nødvendig.
Liknende ord

 
 

autorisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) autorisereautoriserendeautorisert
Indikativ
1. Presens
jegautoriserer
duautoriserer
hanautoriserer
viautoriserer
dereautoriserer
deautoriserer
8. Presens perfektum
jeghar autorisert
duhar autorisert
hanhar autorisert
vihar autorisert
derehar autorisert
dehar autorisert
2. Preteritum (Fortid)
jegautoriserte
duautoriserte
hanautoriserte
viautoriserte
dereautoriserte
deautoriserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde autorisert
duhadde autorisert
hanhadde autorisert
vihadde autorisert
derehadde autorisert
dehadde autorisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal autorisere
duvil/skal autorisere
hanvil/skal autorisere
vivil/skal autorisere
derevil/skal autorisere
devil/skal autorisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha autorisert
duvil/skal ha autorisert
hanvil/skal ha autorisert
vivil/skal ha autorisert
derevil/skal ha autorisert
devil/skal ha autorisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle autorisere
duville/skulle autorisere
hanville/skulle autorisere
viville/skulle autorisere
dereville/skulle autorisere
deville/skulle autorisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha autorisert
duville/skulle ha autorisert
hanville/skulle ha autorisert
viville/skulle ha autorisert
dereville/skulle ha autorisert
deville/skulle ha autorisert
Imperativ
Bekreftende
duautoriser
viLa oss autorisere
dereautoriser
Nektende
duikke autoriser! (autoriser ikke)
dereikke autoriser! (autoriser ikke)
Dine siste søk