Norsk-Tysk oversettelse av avsondre

Oversettelse av ordet avsondre fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avsondre på tysk

avsondre
fysiologiverb ausscheiden
  biologiverb absondern
Avledede ord av avsondre
Fler eksempler
1.Som datter, søster, kone, mor kan jeg ikke avsondre meg fra ham geografisk, nei ikke engang emosjonelt.
2.Tendensen til å avsondre, skjule og forvandle døden til et spesialområde, har bare øket.
3.Teologiens menn har avhjulpet sine brødre med ulidelige skyldskvaler ved å avsondre lysten og plassere den i kvinnen.
4.India kan vanskelig avsondre seg fra denne utvikling hvis landet skal åpne seg utad.
Liknende ord

 
 

avsondre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avsondreavsondrendeavsondret
Indikativ
1. Presens
jegavsondrer
duavsondrer
hanavsondrer
viavsondrer
dereavsondrer
deavsondrer
8. Presens perfektum
jeghar avsondret
duhar avsondret
hanhar avsondret
vihar avsondret
derehar avsondret
dehar avsondret
2. Preteritum (Fortid)
jegavsondret
duavsondret
hanavsondret
viavsondret
dereavsondret
deavsondret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avsondret
duhadde avsondret
hanhadde avsondret
vihadde avsondret
derehadde avsondret
dehadde avsondret
4a. Presens futurum
jegvil/skal avsondre
duvil/skal avsondre
hanvil/skal avsondre
vivil/skal avsondre
derevil/skal avsondre
devil/skal avsondre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avsondret
duvil/skal ha avsondret
hanvil/skal ha avsondret
vivil/skal ha avsondret
derevil/skal ha avsondret
devil/skal ha avsondret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avsondre
duville/skulle avsondre
hanville/skulle avsondre
viville/skulle avsondre
dereville/skulle avsondre
deville/skulle avsondre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avsondret
duville/skulle ha avsondret
hanville/skulle ha avsondret
viville/skulle ha avsondret
dereville/skulle ha avsondret
deville/skulle ha avsondret
Imperativ
Bekreftende
duavsondr
viLa oss avsondre
dereavsondr
Nektende
duikke avsondr! (avsondr ikke)
dereikke avsondr! (avsondr ikke)
Dine siste søk