Norsk-Tysk oversettelse av avvenne

Oversettelse av ordet avvenne fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

avvenne på tysk

avvenne
spedbarnverb entwöhnen
Fler eksempler
1.Det finnes ingen oppskrift som kan avvenne alle klienter, men flere fagfolk som psykolog, lege og sosionom arbeider ved klinikken og kan hjelpe deg.
Liknende ord

 
 

avvenne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) avvenneavvennendeavvennet
Indikativ
1. Presens
jegavvenner
duavvenner
hanavvenner
viavvenner
dereavvenner
deavvenner
8. Presens perfektum
jeghar avvennet
duhar avvennet
hanhar avvennet
vihar avvennet
derehar avvennet
dehar avvennet
2. Preteritum (Fortid)
jegavvennet
duavvennet
hanavvennet
viavvennet
dereavvennet
deavvennet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde avvennet
duhadde avvennet
hanhadde avvennet
vihadde avvennet
derehadde avvennet
dehadde avvennet
4a. Presens futurum
jegvil/skal avvenne
duvil/skal avvenne
hanvil/skal avvenne
vivil/skal avvenne
derevil/skal avvenne
devil/skal avvenne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha avvennet
duvil/skal ha avvennet
hanvil/skal ha avvennet
vivil/skal ha avvennet
derevil/skal ha avvennet
devil/skal ha avvennet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle avvenne
duville/skulle avvenne
hanville/skulle avvenne
viville/skulle avvenne
dereville/skulle avvenne
deville/skulle avvenne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha avvennet
duville/skulle ha avvennet
hanville/skulle ha avvennet
viville/skulle ha avvennet
dereville/skulle ha avvennet
deville/skulle ha avvennet
Imperativ
Bekreftende
duavvenn
viLa oss avvenne
dereavvenn
Nektende
duikke avvenn! (avvenn ikke)
dereikke avvenn! (avvenn ikke)
Dine siste søk