Norsk-Tysk oversettelse av befaling

Oversettelse av ordet befaling fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

befaling på tysk

befaling
militærsksubst. Befehl [m]
  budsubst. Gebot [n], Befehl [m], Order [f], Forderung [f], Vorschrift [f]
Synonymer for befaling
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Efter Vår Herre Jesu Kristi ord og befaling tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse.
2.Et utsagn som helt i begynnelsen fastsetter tilværelsens uunngåelighet og nødvendighet i fortsettelen av den manende stemmens befaling (" On.").
3.Da Herodot besøkte Egypten drøyt to tusen år senere, målte han egenhendig opp bl.a. den største pyramiden, den som ble til på Keops befaling.
4.Den er gjennom århundrer skapt på befaling av et durkdrevent undertrykkende handels og sjøfartsimperium.
5.Det har engelsk tekst og inneholder en anmodning, nesten en befaling, om at de rette instanser i kommunen omgående (expeditiously) gjøres kjent med at trafikken i ambassadestrøket på Drammensveien må bli redusert.
6.Enkelt sagt er jo diakoni, ut fra Jesu befaling om å tjene og øve barmhjertighet, livsnerve og sentrum for kristenliv og tjeneste.
7.Fjørtoft understreker at Hitlers befaling om å brenne Finnmark gikk ut 28. oktober i 1944.
8.I den nye boken har Falkeid beskrevet katten som" en befaling i pels".
9.Lytt til denne hørespillserien som forklarer noe om drivkraften bak bokhøster og høstutstilling, menneskets skaperevne som kan bli en indre befaling for kunstneren, mer enn et valg.
10.Større kraft er det ikke i troen hos den som av tro stiger ut av sin båt på Jesu befaling !
11.Coppola dirigerer Kringkastingsorkesteret under befaling fra lerretet i Oslo Konserthus den 11. og 12. februar.
12.De ble forhørt og opplyste da at de ville fratre stillingen fordi de var misfornøyde med byfogdens befaling om å ta liket i land.
13.Den skal være ferdig i september neste år, og vil markere 900års jubileet for the Domesday Book, som er en slags eiendoms og skattematrikkel, laget på befaling av Wilhelm Erobreren i 1085 / 86.
14.En liten manns personlige følelse av å være blitt lurt og sjikanert av de myndigheter på hvis befaling han har søkt å oppfylle sin antatte plikt efter beste evne, er neppe særlig interessant.
15.Nå kommer så" tredje kommandoenhet" stormende - på Dengs befaling, naturligvis.
16.Sitt korte mellomspill som medarbeider i NRK kom nærmest efter befaling fra hans legendariske forgjenger og daværende sjef, fiskeridirektør Klaus Sunnanå.
Dine siste søk