Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord begunstige. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

begunstige som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) begunstigebegunstigendebegunstiget
Indikativ
1. Presens
jegbegunstiger
dubegunstiger
hanbegunstiger
vibegunstiger
derebegunstiger
debegunstiger
8. Presens perfektum
jeghar begunstiget
duhar begunstiget
hanhar begunstiget
vihar begunstiget
derehar begunstiget
dehar begunstiget
2. Preteritum (Fortid)
jegbegunstiget
dubegunstiget
hanbegunstiget
vibegunstiget
derebegunstiget
debegunstiget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde begunstiget
duhadde begunstiget
hanhadde begunstiget
vihadde begunstiget
derehadde begunstiget
dehadde begunstiget
4a. Presens futurum
jegvil/skal begunstige
duvil/skal begunstige
hanvil/skal begunstige
vivil/skal begunstige
derevil/skal begunstige
devil/skal begunstige
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha begunstiget
duvil/skal ha begunstiget
hanvil/skal ha begunstiget
vivil/skal ha begunstiget
derevil/skal ha begunstiget
devil/skal ha begunstiget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle begunstige
duville/skulle begunstige
hanville/skulle begunstige
viville/skulle begunstige
dereville/skulle begunstige
deville/skulle begunstige
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha begunstiget
duville/skulle ha begunstiget
hanville/skulle ha begunstiget
viville/skulle ha begunstiget
dereville/skulle ha begunstiget
deville/skulle ha begunstiget
Imperativ
Bekreftende
dubegunstig
viLa oss begunstige
derebegunstig
Nektende
duikke begunstig! (begunstig ikke)
dereikke begunstig! (begunstig ikke)