Norsk-Tysk oversettelse av beskytte

Oversettelse av ordet beskytte fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

beskytte på tysk

beskytte
personverb beschirmen, schützen, wahren
Synonymer for beskytte
Avledede ord av beskytte
Eksempler med oversettelse
Jeg sverger at jeg vil alltid beskytte deg.
Fler eksempler
1.En frysordning vil kunne bidra til å beskytte nedrustningsforhandlingene mot presset fra opprustningen.
2.Et tragikomisk eksempel på hvilke skritt man er nødt til å gå til for å beskytte seg mot inntrengere.
3.Jeg er ingen Bør Børson, så meg bør børsen beskytte.
4.Lønnsomheten" består altså i at norske produsenter tilraner seg norske forbrukeres penger ved å beskytte seg mot utenlandsk konkurranse.
5.(NTBReuter / NPSAP) President Reagan har underrettet SaudiArabias kong Fahd om at USA om nødvendig vil overveie å gripe inn militært for å beskytte oljetransporten i Den persiske gulf.
6.Biskopene ba om strengere sikkerhetstiltak, selv om vi alle er klar over at det nesten er umulig å beskytte enkeltmennesker i dette området, sier domprost Gowing.
7.De fleste som skaffer seg skytevåpen for å beskytte seg selv, ender med å bruke dem på egne familiemedlemmer.
8.Dessverre er det altfor få her i landet som er orientert om helsefaren ved treimpregneringsmidlene og hvordan man best skal beskytte seg, fortsetter Erikson og viser til at det foreløbig er Televerket som sliter med de største problemene når det gjelder kreosot.
9.Det er ikke nødvendig å sette inn spesielle tiltak for å beskytte stasjonene på Bjørnøya og Hopen mot isbjørn, sier førstebetjent Erik Framstad ved sysselmannens kontor i Longyearbyen på Svalbard efter at han har besøkt de to stasjonene sammen med sysselmann Carl Wendt.
10.Det gikk til fulle opp for oss hvor viktig det er med" værvarsomplakaten" og prinsippet om å beskytte mennesker mot seg selv, fremhever direktør Andersen.
11.Det som først og fremst ikke er i vår interesse er den totale militære oppbygging på Kola og ellers i Sovjet som har foregått i årtier, ikke amerikanske mottiltak som tar sikte på å beskytte oss ved å hindre angrep og holde linjene til Europa åpne.
12.Disse ensidige tiltakene fikk SovjetUnionen til straks å treffe midlertidige tiltak for å beskytte sine interesser med hensyn til bevaring, fornyelse og optimal bruk av de levende ressurser i havområdene ved den sovjetiske kyst, skrev regjeringsorganet Isvestija den gang.
13.En omfattende og sammenhengende innsats er nødvendig for å beskytte både åpne og hemmelige opplysninger som blir sendt via de ulike kommunikasjonslinjer, heter det i presidentens direktiv.
14.Er det virkelig mulig å beskytte pasienten i forhold til all den informasjon som nå vil bli lagret i en slik sentral databank ?
15.I Norge har vi i lengre tid diskutert vaksine som en mulighet for å beskytte oss, men metoden har så mange ulemper at vi ikke vil vurdere dette grundigere før i et eventuelt ytterste nødsfall, opplyser Sandvik.
16.I dagens politiske Roma trenger man skjold på ryggen for å beskytte seg mot bakholdsangrep fra egne rekker, ble det sagt i et av regjeringspartiene.
17.Imidlertid mener jeg det ikke er Statens oppgave å beskytte enkelte næringer ved å fortelle forretningsdrivende når de skal åpne og stenge.
18.Jeg syns at Norge, som et følsomt sikkerhetsmessig område, må ha rett til å beskytte seg, sier direktør i Landslaget for Reiselivet i Norge, Ronald Bye, til Aftenposten.
19.Jeg var den gang ideologisk knyttet til Arbeiderpartiet, og det var for å beskytte partiet at vi brente papirene, sa tiltalte i retten.
20.Jernrør som gelendere langs veggene er nødvendig for å beskytte gipsplatene og en hjelp for personalet, samtidig som det er billig materiale.
21.Jovisst trenger vi å diskutere og presse på lover som skal beskytte barn.
22.Man er i det siste blitt svært oppmerksom på løsemiddelskader i Norden, og det gjøres mye for å bli kvitt årsakene og beskytte folk mot farlige stoffer.
23.Med vårt system tar vi sikte på å beskytte den enkelte bedrift.
24.Meglerforbundet tjener ene og alene til å beskytte norske forsikringsselskaper mot utenlandsk konkurranse, hevder forbundet.
25.Men er ikke mye av denne forskningen nødvendig for å beskytte og helbrede mennesker ?
26.Men virkeliggjørelsen av disse muligheter kommer til å avhenge av en oppriktig streben efter å sikre stabiliteten i utviklingen av de tosidige forbindelser og beskytte dem mot innflytelse fra tilfeldige skiftninger på den internasjonale arena, heter det videre.
27.Min første jobb er å sette meg inn i hvilke sikkerhetstiltak som eksisterer i bygningen idag, og hva som bør gjøres, sier Jon Birger Berntsen, som hverken har hatt noe med politikk eller politikere å gjøre tidligere bortsett fra å beskytte flere statslederes liv når de var på offisielt besøk i Norge.
28.Møtet var en prøve på hvor stor vilje og besluttsomhet til å beskytte sjøen, strendene og sjødyrene mot den faretruende miljøforurensningen som finnes blant regjeringene i middelhavslandene.
29.Nesten umulig å beskytte enkeltmennesker i dette området.
30.Norges Bilbransjeforbund har en person som bruker en vesentlig del av sin tid på å reise rundt og informere om problemene, og på hvilke måter man kan beskytte seg mot skader.
Liknende ord

 
 

beskytte som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) beskyttebeskyttendebeskyttet
Indikativ
1. Presens
jegbeskytter
dubeskytter
hanbeskytter
vibeskytter
derebeskytter
debeskytter
8. Presens perfektum
jeghar beskyttet
duhar beskyttet
hanhar beskyttet
vihar beskyttet
derehar beskyttet
dehar beskyttet
2. Preteritum (Fortid)
jegbeskyttet
dubeskyttet
hanbeskyttet
vibeskyttet
derebeskyttet
debeskyttet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde beskyttet
duhadde beskyttet
hanhadde beskyttet
vihadde beskyttet
derehadde beskyttet
dehadde beskyttet
4a. Presens futurum
jegvil/skal beskytte
duvil/skal beskytte
hanvil/skal beskytte
vivil/skal beskytte
derevil/skal beskytte
devil/skal beskytte
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha beskyttet
duvil/skal ha beskyttet
hanvil/skal ha beskyttet
vivil/skal ha beskyttet
derevil/skal ha beskyttet
devil/skal ha beskyttet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle beskytte
duville/skulle beskytte
hanville/skulle beskytte
viville/skulle beskytte
dereville/skulle beskytte
deville/skulle beskytte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha beskyttet
duville/skulle ha beskyttet
hanville/skulle ha beskyttet
viville/skulle ha beskyttet
dereville/skulle ha beskyttet
deville/skulle ha beskyttet
Imperativ
Bekreftende
dubeskytt
viLa oss beskytte
derebeskytt
Nektende
duikke beskytt! (beskytt ikke)
dereikke beskytt! (beskytt ikke)
Dine siste søk