Norsk-Tysk oversettelse av besverge

Oversettelse av ordet besverge fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

besverge på tysk

besverge
spørsmålverb anflehen, erbitten, bitten, betteln
  religionverb austreiben, beschwören
Synonymer for besverge
Avledede ord av besverge
Fler eksempler
1.Det er som om de lever av å besverge angsten for sin egen gjennomsnittlighet.
Liknende ord

 
 

besverge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) besvergebesvergendebesverget
Indikativ
1. Presens
jegbesverger
dubesverger
hanbesverger
vibesverger
derebesverger
debesverger
8. Presens perfektum
jeghar besverget
duhar besverget
hanhar besverget
vihar besverget
derehar besverget
dehar besverget
2. Preteritum (Fortid)
jegbesverget
dubesverget
hanbesverget
vibesverget
derebesverget
debesverget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde besverget
duhadde besverget
hanhadde besverget
vihadde besverget
derehadde besverget
dehadde besverget
4a. Presens futurum
jegvil/skal besverge
duvil/skal besverge
hanvil/skal besverge
vivil/skal besverge
derevil/skal besverge
devil/skal besverge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha besverget
duvil/skal ha besverget
hanvil/skal ha besverget
vivil/skal ha besverget
derevil/skal ha besverget
devil/skal ha besverget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle besverge
duville/skulle besverge
hanville/skulle besverge
viville/skulle besverge
dereville/skulle besverge
deville/skulle besverge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha besverget
duville/skulle ha besverget
hanville/skulle ha besverget
viville/skulle ha besverget
dereville/skulle ha besverget
deville/skulle ha besverget
Imperativ
Bekreftende
dubesverg
viLa oss besverge
derebesverg
Nektende
duikke besverg! (besverg ikke)
dereikke besverg! (besverg ikke)
Dine siste søk