Norsk-Tysk oversettelse av betrakte som

Oversettelse av ordet betrakte som fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

betrakte som på tysk

betrakte som
anseverb halten für, ansehen, schätzen
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dette er å betrakte som en form for psykisk tortur som vi ikke finner medisinsk forsvarlig," sa fengselslegen i brevet som ble opplest i retten idag.
2.Helt fra han overtok som forbundskaptein i 1978 har denne uttalelsen vært å betrakte som en gammel, hakkete gramofonplate.
3.Så vidt vi forstår er innskyterne å betrakte som bankenes fremste tapspost", lyder Dagbladets noe sarkastiske kommentar.
4.1984 må bli å betrakte som et omstillingsår.
5.Brødrene Lars og Jon Rønningen samt Klaus Mysen er å betrakte som Akandidater, det vil si at de har et realistisk håp om å komme blant de fire beste i OL, i tillegg har vi tre Bkandidater, eller utøvere som kan regne med å komme blant de åtte beste.
6.Det vil isåfall bli å betrakte som endel av overgangssummen, sier LSKformannen.
7.Dette er å betrakte som et forslag til kompromiss, sier han.
8.En slik menighet må bli å betrakte som en rettsgyldig person, som har krav på å kunne kalle sin egen prest, og har sitt eget menighetsråd.
9.Er dette å betrakte som en oppsigelse, og har Sandefjord Fjærrenseri brent alle broer i forhold til disse fem, spør Tønsbergs Blad bedriftens eier, Georg Jørgensen.
10.Forsåvidt en fast utstilling, men bare å betrakte som en midlertidig ordning, sier Eggum.
11.I og med kreditorenes opptreden er Horten Verft å betrakte som en prinsippsak som vil danne presedens i eventuelt senere lignende situasjoner i statsbedrifter.
12.Men er ikke nominasjonsmøter i Deres parti å betrakte som årsmøter.
13.Norske Skogs tillegg er å betrakte som ren prisøkning, selv om man motiverer det med noe annet, sier en av tømmerkjøperne i Glommendistriktet til Aftenposten.
14.Når det gjelder parkering, er visstnok kommunale parkanlegg å betrakte som" privat område".
15.Og hvis det viser seg at Zola Budd fortsatt er å betrakte som sydafrikansk også ?
16.På denne bakgrunn, er samarbeidet mellom STI og Tenneco å betrakte som en byggesten, sa Rødland.
17.Skulle de gå til et slikt skritt, ville det være å betrakte som rent anarki, mener forbundspresident OleJacob Libæk.
18.Storgårdeierne er å betrakte som haier, repliserte Melvold, de må holde seg i stadig bevegelse for ikke å drukne.
19.Søknadene strømmer nå inn i et tempo som gjør at enhver opplysning om antallet nærmest er å betrakte som antikvarisk i det øyeblikk den er gitt, sier konsulent Kolbjørn Sandve som forsøker å holde orden på søknadsstrømmen i Kulturdepartementet.
20.A / S Olivin, hvor Staten eier 11 999 av tilsammen 12 000 aksjer, er å betrakte som den statlige industris flaggskip, selv om den størrelsesmessig ikke kan sammenlignes med de store.
21.Amnesty International har gransket tiltalebeslutningen mot Berthelsen og har kommet til at han er å betrakte som samvittighetsfange.
22.Andre personer, som det er all mulig grunn til å betrakte som nøkterne observatører, støtter ubetinget opp under biskopenes utsagn.
23.Appellretten tok imidlertid forbehold om at noen av uttalelsene forfatteren er saksøkt for, er sanne, og andre ikke å betrakte som sjikanøse, men som personlige vurderinger.
24.At Karpov nå gikk med på å stille opp i samme turnering som Kortsjnoj, kan man betrakte som den endelige bekreftelse på at Sovjets boikott av sjakkavhopper nr. 1 definitivt er avblåst.
25.Auksjonsboken, skrevet av kunsthistorikeren og den legendariske auksjonarius i samme person, Eberhard W. Kornfeld, skal være å betrakte som en hyldest både til Edvard Munch og til Ingrid Lindbäck Langaard," den store kunstsamler og kunsthistoriker som med sitt arbeide og sitt fond har reist et så passende minne over denne betydelige kunstner".
26.Bokassas advokat påpeker på sin side at keiseren i 1973 mottok et brev fra det franske utenriksdepartement, der det bekreftes at han fortsatt var å betrakte som fransk statsborger, og derfor fortsatt ville motta sin pensjon fra det franske forvar.
27.Bortsett fra Inger Helene Nybråtens 10. plass, er resultatlisten å betrakte som ganske normal.
28.Budeia fra de dype skoger øst i Finland er å betrakte som en heltinne, noe som betyr mye i et land som Finland.
29.Byplansjefen slutter seg til reguleringsforslaget og legger vekt på at reguleringsplanen er å betrakte som kommunens eget reguleringsforslag.
30.DEN fem år gamle dragkampen om Fellesskapets økonomiske ressurser kan vi langt på vei betrakte som et stykke" europeisk innenrikspolitikk" slik vi kjenner den fra de enkelte lands årlige budsjettoppgjør.
Dine siste søk