Norsk-Tysk oversettelse av bevare

Oversettelse av ordet bevare fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bevare på tysk

bevare
generellverb hegen
  matvarerverb bewahren
  situasjonverb bewahren, behalten, aufrechterhalten
Synonymer for bevare
Avledede ord av bevare
Fler eksempler
1.Det kan hende at vi får århundrets chanse til å skape et egenartet undervisnings og underholdningstilbud på den over hundre år gamle verneverdige stasjonen ved fjorden, og bevare et jernbanemiljø med sitt mulige undervisningspotensial på det tekniske område.
2.Erfaringer fra de siste årene har vist at det er vanskelig å få til lærlingeordninger i offentlig virksomhet, selv når det dreier seg om institusjoner som har et utpreget behov for å bevare og utvikle fagkunnskap på området.
3.Forandre for å bevare".
4.Hva gjør Mental Barnehjelp for å styrke og bevare familien ?
5.Jeg kjenner ingen i verden som er bedre enn NissenMeyer til å skrive om dette, fordi han i lengre tid enn noen annen har vært opptatt av det, og fordi han har kunnet bevare et friskt og åpent sinn - og ikke stengt for ny utvikling og fremtidsutsikter, slik så mange gjør efter fylte 55 år.
6.Nkozi zikelele Afrika" -" Gud bevare Afrika".
7.Vi vil bevare et tydelig innslag av håndverk i vår bilproduksjon, det er nødvendig for å nå den kvalitet som vi ønsker", sier Daimlerlederne med den selvbevissthet som er blitt en del av firmaets merke.
8.Østtyskernes Weissflog og Ostwald greier neppe å bevare formen helt til OL.
9.(NTBRB) Et flertall i det danske Folketinget ønsker å bevare den omstridte bydelen Christiania i København, mens regjeringspartiene vil avvikle hele området.
10.Arbeidet for å bevare ressursgrunnlaget i havet er helt avgjørende for norske fiskerier.
11.Atomkrigsfaren har gjort meg mer følsom overfor ansvaret for å bevare fortiden.
12.Bevare oss vel, er slikt mulig ?
13.De ønsker å bevare troen som noe av det viktigste i livet.
14.Dersom vi skal bevare nivået i bransjen, er det ufravikelig nødvendig at konkurranseforholdene blir så like som mulig.
15.Det bør være myndighetenes ønske å bevare den jervstammen som idag er i Snehettaområdet, sa forsker Ole Jacob Sørensen i Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk på et møte i Lesja nylig.
16.Det er hevet over enhver tvil at dokumentene som er funnet efter Vidkun Quisling er ekte, og vi må gjøre alt for å bevare dokumentene her i landet, sier riksarkivar John Herstad til Aftenposten.
17.Det er nettopp for å bevare en uavhengig avis at jeg er interessert i kjøp.
18.Det er vanskelig å se sammenhengen mellom de trafikkbegrensninger som gjennomføres og Arbeiderpartiets uttalte mål om å bevare arbeidsplasser i Oslo når trafikken strupes, 30kilometersoner innføres og humper legges på en rekke veier.
19.Det er viktig at vi slåss for å bevare våre nærområder i Marka, poengterte kommunalråden fra Arbeiderpartiet.
20.Det gjelder å bevare kvaliteten og ligge på topp i forskning og undervisning.
21.Det har vært mulig å bevare Antarktis som et fredens kontinent, fritt for militær rivalisering og konflikt, konstaterte Stray i sin redegjørelse i Stortinget idag.
22.Det kan hevdes at avskrekking har spilt en rolle for å bevare freden på vårt kontinent i efterkrigstiden.
23.Det må være et mål å bevare Forsvaret nøytralt i forhold til de politiske partier, fastslår Erik Senstad.
24.Efter oppsplittingen av norsk politikk i flere partier, ville Høyre bevare muligheten for handlekraftige borgerlige regjeringer ved samarbeide og derved fremdeles gi velgerne et klart valg mellom to hovedalternativer, fremholdt statsministeren.
25.Enten vi liker det eller ikke, må vi stadig kjempe for å bevare vår vestlige sivilisasjon.
26.Er innmari spent på om jeg har greid å bevare formen.
27.Et slikt hensyn må underordnes arbeidet for å begrense lønnsstigningen og for å bevare arbeidsplassene og bekjempe arbeidsledigheten.
28.Flere utvalgsinnstillinger konkluderer med at dette neppe lar seg gjøre i fredstid, forutsatt at man ønsker å bevare HVs egenart som har lang tradisjon i Norge.
29.Folk er opptatt av å bevare sin bydel.
30.For de fleste europeiske regjeringer er vel spørsmålet i øyeblikket om man fortsatt vil bevare sin skipsbyggingsindustri.
Liknende ord

 
 

bevare som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) bevarebevarendebevart
Indikativ
1. Presens
jegbevarer
dubevarer
hanbevarer
vibevarer
derebevarer
debevarer
8. Presens perfektum
jeghar bevart
duhar bevart
hanhar bevart
vihar bevart
derehar bevart
dehar bevart
2. Preteritum (Fortid)
jegbevarte
dubevarte
hanbevarte
vibevarte
derebevarte
debevarte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde bevart
duhadde bevart
hanhadde bevart
vihadde bevart
derehadde bevart
dehadde bevart
4a. Presens futurum
jegvil/skal bevare
duvil/skal bevare
hanvil/skal bevare
vivil/skal bevare
derevil/skal bevare
devil/skal bevare
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha bevart
duvil/skal ha bevart
hanvil/skal ha bevart
vivil/skal ha bevart
derevil/skal ha bevart
devil/skal ha bevart
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle bevare
duville/skulle bevare
hanville/skulle bevare
viville/skulle bevare
dereville/skulle bevare
deville/skulle bevare
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha bevart
duville/skulle ha bevart
hanville/skulle ha bevart
viville/skulle ha bevart
dereville/skulle ha bevart
deville/skulle ha bevart
Imperativ
Bekreftende
dubevar
viLa oss bevare
derebevar
Nektende
duikke bevar! (bevar ikke)
dereikke bevar! (bevar ikke)
Dine siste søk