Norsk-Tysk oversettelse av deg selv

Oversettelse av ordet deg selv fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

deg selv på tysk

deg selv
refleksiv pron. - sg.annet dich
  pronomen - singularannet dich, dich selbst
Eksempler med oversettelse
Slutt å spørre meg om en drink! Gå og hent en selv.
Han tenker kun på seg selv.
Sitatene fra norsk litteratur skal av og til illustrere en forfatters spesielle språkbruk. Men langt oftere skal de vise hvordan en forfatter bruker faste vendinger eller selv har skapt dem.
De viktigste forestillingene vi har om oss selv, andre og fremtiden kalles kjerneoppfatninger.
Jeg kan bare snakke for meg selv.
Du gjorde alt dette bare for deg selv.
De gjorde alt dette bare for seg selv.
Jeg gjorde alt dette bare for meg selv.
Hun gjorde alt dette bare for seg selv.
Han gjorde alt dette bare for seg selv.
Du trenger virkelig ikke å være et stort geni for å oversette fra dansk til norsk; selv jeg klarer å gjøre det. Lære seg å snakke dansk, er sikkert mindre lett.
Det er vondt å erkjenne at en selv er medansvarlig for å ødelegge verden.
Jeg ønsker å lære å leve i harmoni med meg selv og andre.
Lav selvrespekt resulterer fra en uoverensstemmelse mellom den faktiske selv og den ideelle selv.
Du må finne ut hva som passer best for deg selv og partneren din.
I finanskrisen selv djevelen blir insolvent.
Mange av dem har flere epler enn de selv kan høste og spise.
Jeg kan bli veldig irritert over lyder, selv om de ikke ser ut til å forstyrre de fleste andre.
Jeg er stolt av meg selv når det lykkes meg å trumfe viljen min igjennom ved å være hurtig og smart.
Jeg synes at mennesker som ikke har det bra, stort sett kan skylde seg selv.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.De skjulte kraftreserver i deg selv" har gjort at" du vil leve likevel".
2.Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv !
3.Du skal elske din neste som deg selv", eller" Ingen kan være et annet menneskes tjener uten å ha kjærlighet til det".
4.Du skal elske din neste som deg selv", hverken mer eller mindre.
5.Du skal elske din neste som deg selv".
6.Du skal elske din neste som deg selv.
7.Elsk deg selv", da er det mer enn ille.
8.Elsk din neste som deg selv".
9.God pust med post !" skal du si til deg selv, Anderson !
10.Hjelp politiet, skyt deg selv", var slagordet, og ungdommene festet transparenten på politibilens frontrute.
11.Lær deg selv å kjenne", er et råd som har gått i arv fra oldtiden, sier Ludvig Eikaas, av mange oppfattet som denne generasjons mest selvopptatte kunstner.
12.Troll, vær deg selv nok.
13.Vær deg selv", som er oversatt til norsk av Øyvin Aarflot, er utgitt på Hermes Forlag A / S.
14.Elsk deg selv" er solgt i 150 000 eksemplarer bare i Norge, sier forlagssjef Nils Schjander i A / S Hjemmet Fagpresseforlaget.
15.Amerikaneren Wayne W. Dyer skrev" Elsk deg selv" og" Sikt mot stjernene".
16.Det er kanskje en medvirkende årsak til at du er så fantastisk glad i å trene deg selv og andre hver dag ?
17.Du bruker i den siste diktsamlingen et bilde av deg selv som en dregg eller et anker, og du øyner konturene av en farkost, et større vesen som du er festet til.
18.Elsk deg selv litt mer, og tro ikke at alle bærer nag til deg for alt du ikke har gjort.
19.Et beskjedent syn på deg selv ?
20.Et bilde på folks mentale tilstand i dag er interessen for bøker av typen" Elsk deg selv", Acemmeditasjon, bedriftslederkurs, Østens religioner.
21.Fabler du om å begynne for deg selv ?
22.For å få bukt med fobien kreves det noe av deg selv, forklarer terapeut Bob Newell, han er nylig ferdigutdannet hos dr. Ghosh.
23.Får jeg først spørre hvorfor du finner det nødvendig å intervjue deg selv ?
24.Før OL tippet du deg selv som vinner av den olympiske 10 000meteren, regner du fortsatt milløpet som din sterkeste distanse her nede ?
25.Hva gir deg selv tro ?
26.Hvilken egenskap ved deg selv har hatt størst betydning for deg i din yrkeskarriere ?
27.I en alder av 24 år får du også en bok om deg selv.
28.Ja, bare se på deg selv, svarer Ridner og peker på mine rødlakkerte negler.
29.Kan du fortelle litt om deg selv ?
30.Marka blir på en måte en del av deg selv.
Dine siste søk