Norsk-Tysk oversettelse av donator

Oversettelse av ordet donator fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

donator på tysk

donator
mannsubst. Geber [m], Spender [m], Beiträger [m]
  kvinnesubst. Geberin [f], Spenderin [f], Beiträgerin [f]
  medisin - mannsubst. Spender [m]
  medisin - kvinnesubst. Spenderin [f]
Synonymer for donator
Anagram av donator
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dagens norske praksis med kunstig inseminasjon stiller kvalitetskrav til donator og foreldre.
2.Det økonomiske grunnlag kommer fra et fond opprettet av en velstående donator som ønsket å hjelpe barn i New York.
3.Han hadde i 1918 trådt tilbake som rektor ved Universitetet i Oslo, hvor han var en generøs donator.
4.Initiativtager og donator til stiftelsen Treklang er magister Astri Brun.
5.John K. Hanson - den første store norskamerikanske donator til utstillingen" Reisen til Amerika".
6.Norges donator nr. 1 er fradømt alle hederlige motiver i donasjesammenheng.
7.Idag dør omkring halvparten av hjertepasientene før en passende donator kan finnes, sa Rose, som også mente at man bør satse mer på å finne frem til bruk av dyreorganer hos mennesker.
8.At også de aller yngste spiller om en norgesmestertitel, skjer efter initiativ fra Sjakkforbundets store donator, Anna Elisabeth Westerlund, som ikke minst har vist stor omtanke for de yngste årsklasser blant våre sjakkentusiaster.
9.Barneombudet går ikke inn for at barnet skal ha en ubetinget rett til å få opplysninger om donator, det vil si dets biologiske far.
10.Blod fra donator av et organ vil kunne bli testet for AIDSviruset, slik vi nå foretar hepatittB (gulsott) tester før et organ transplanteres.
11.Derfor bør man begrense omfanget av kunstig inseminasjon, ifølge Barneombudet, som også mener det bør vurderes å registrere opplysninger om donator.
12.Derfra bar det til sykehuset i Tucson, mens et annet fly bragte donator fra Las Vegas.
13.Det er første gang hjertekirurger i USA har benyttet et kunstig hjerte, det såkalte Jarwik7, til å redde en pasient mens man har ventet på et passende hjerte fra en donator.
14.Det vil i første rekke si at donator skal være frisk, og at det ikke finnes arvelige sykdommer i familien.
15.Donator er den forholdsvis unge og svært dynamiske japanske industrilederen Kazuo Inamori.
16.Donator er den unge og dynamiske industrileder Kazuo Inamori.
17.Pårørende til en mulig donator må kontaktes så snart vedkommende er erklært død.
18.Som eksempel kan nevnes at Norges Katolske Kvinneforbund mener at inseminasjon bare bør foregå med ektemann som donator.
19.Tidligere har redernæringen vært en betydelig donator til Redningsselskapet, og mange redere har fått sitt navn i stevnen på redningsskøytene.
Dine siste søk