Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord dra omsorg for. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..

 
 

Fler eksempler
1.Eldres pårørende gjør idag en stor innsats ved å dra omsorg for pleietrengende som bor hjemme.
2.Ved å få passende oppgaver i nærmiljøet, lærer elevene både å dra omsorg for andre, og å ta ansvar.
3.Det er min forhåpning at NIFs teknologiprogram også vil dra omsorg for at myndigheter og organisasjoner blir engasjert i denne viktige sysselsettingsmessige omstillingen.
4.Det kan se ut som om foreldre, i stigende grad, ikke makter å dra omsorg for barna sine, slik at det er stort behov for offentlig omsorg.
5.Det kan vel ikke være mindre viktig og mindre rimelig at foreldre som ønsker og vil dra omsorg for sine egne barn gis et realistisk grunnlag for dette ?
6.Hun skulle igjen få dra omsorg for andres velbefinnende.
7.Jeg tror vi fremdeles må si at også på de fleste sykehus opphører ansvaret for de pårørende når de ikke lenger er en pasient å dra omsorg for.
8.Men det finnes også oppgaver som er lovfestet og som kommunene er forpliktet til å utføre, som f.eks. det å yde sosialhjelp til enkeltpersoner og familier som ikke er istand til å dra omsorg for seg selv p.g.a. sviktende inntektsmuligheter.
9.Ved forsøk med innslag av korttidssenger som nevnt, vil f.eks. bygging av et sykehjem med 200 senger kunne dra omsorg for ca. 400 eldre og delvis pleietrengende.
10.Det vi nå setter vår lit til, fortsetter Wabakken, er at ulvefar og de totre andre voksne ulvene fra tidligere kull, som befinner seg i området, vil føle ansvar og dra omsorg for småtassene.
11.Denne forskning er også av avgjørende betydning for å sette helsepersonell bedre i stand til å dra omsorg for lidende medmennesker.
12.Man vil også gi henne praktisk og menneskelig støtte til å fullføre svangerskapet og dra omsorg for barnet.