Norsk-Tysk oversettelse av drive på

Oversettelse av ordet drive på fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

drive på på tysk

drive på
produksjonverb erhöhen, steigern
  arbeidverb anspornen
Synonymer for drive på
Anagram av drive på
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er min oppfatning at skal vi drive på et akseptabelt nivå, må vi få ytterligere utdannelse innen ortopedi, fysikalsk medisin og kirurgi.
2.Flere tror de er bedre enn de er, at de kan drive på med et drilleparti ute på isen og få scoringer på bestilling.
3.Jeg ville faktisk føle denne situasjonen som et utrygt grunnlag å drive på hvis jeg var i næringen, sa Egil Bakke.
4.Men det er velkjent i Parismiljøet at det tar ti år for et haute couturehus å etablere seg godt nok til å bli rentabelt, sa Per Spook og la ikke skjul på at det skal enorme finansmidler til for å kunne drive på toppnivå og at det er nok av økonomiske problemer i starten.
5.Men skulle vi kunne drive på en skikkelig måte, måtte vi ha 1,5 millioner kroner til nye lokaler og vel to millioner kroner til årlig drift, sa han.
6.Vi må legge forholdene til rette for dem som ønsker å drive på profesjonell basis, sa Langslet.
7.Bøndene arbeider langt mer efter at de fikk lov til å drive på delvis privat basis.
8.Den eneste muligheten er at man får en subsidiering fra Staten for å drive på dårligere malm i grubene.
9.Deng Xiaopings regime mener at dette å la bøndene drive på mer privat basis, er blitt en stor stimulans for arbeids og tiltakslyst i forhold til det gamle systemet i Maotiden.
10.Det er også det som gjør at det er moro å drive på videre, stadig å ha noe å jobbe med, sier hoppukens mest fremgangsrike norske hopper.
11.Det er visst lov for alle å være der, men vi små er liksom alltid i veien for de store, som vil drive på med hockey.
12.Det kunne gi mistanke om en spekulativ måte å drive på og dårlig kontroll, men adm. direktør Ove Fløtaker avviser at Sparebanken driver mer spekulativt enn andre, og han sier at den interne kontroll er god.
13.Det lyder som om forskning er noe vi skal drive på hobbybasis, hvis det kan la seg innordne i virksomheten, sier hun.
14.Det vil medføre at fremmedelementer med uærlige hensikter ikke kan få drive på uforstyrret.
15.Det ville vært noe helt annet å drive på alene.
16.Han synes produksjonen av grillbriketter er spennende å drive på med ved siden av flatbrødet.
17.Melchior understreker at han ikke har noen innvendinger mot Sterlings måte å drive på.
18.Men noe har det jo kostet å drive på med dette.
19.Nå var det gått så langt at det ikke var mulig å drive på denne måte lenger, sier Henrik Trana på Texacostasjonen på Valler til Aftenposten i formiddag.
20.Om Ingrid skulle måtte gi seg fra 45% eller litt mindre" vel, da kunne jg kanskje like gjerne drive på akkurat som før", mener Ingrid.
21.Oslobanken ønsker å drive på de områder hvor det er lettest å tjene penger.
22.Slike skip må norske rederier kunne få drive på like vilkår med våre viktigste konkurrenter.
23.Store doser sløver deg ned, du kan bli liggende i sengen eller gå og drive på avdelingen uten ork til å engasjere deg i noen av aktivitetene.
24.Taiwan er av stor symbolsk betydning, så Peking vil nok drive på - men uten å sette problemet på spissen.
25.Vi hadde ikke da ressursene fordi vi ville drive på ideell basis og ikkekommersielt.
26.Ås pleiehjem A / S er hverken godkjent av Akershus fylke eller Ås kommune, men har i flere år kunnet drive på dispensasjon.
27.Dessuten synes jeg at jeg har vært gjennom det meste med mine 25 år i selskapet her i landet, og er redd for å drive på med det samme til jeg blir pensjonist, som han sier.
28.Det går an å drive på en seriøs måte innen transportbransjen, hevder Odd Bach.
29.Vi får ingen form for økonomisk støtte til å drive på toppplan, og ønsker oss så sårt en ordentlig sponsoravtale.
30.Vi ville aldri valgt jordbruk i det hele tatt om vi ikke kunne drive på denne måten.
Dine siste søk