Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord drivende kraft. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.En kunstgressbane burde vært allemannseie, mener Terje Rørby, den drivende kraft i anleggskomiteen i Manglerud / Star, en komite som har skaffet klubben oppvarmet kunstgressbane.
2.Vi er stort sett fornøyd, selv om vi alle andre gjerne skulle hatt litt mer, sier Jan Hemsvik, tidligere formann, nå" altmuligmann" og stadig den drivende kraft.
3.Alle kunne der studere artikkelen som sa at den drivende kraft bak anmeldelsen av Pål Hougen var Sentralkomiteen i AKP (ml).
4.Den 37årige oberst Claus grev Schenk von Stauffenberg ble den drivende kraft.
5.Den drivende kraft bak reformpolitikken, Deng Xiaoping, har sagt at det innvarsler en ny" revolusjon" dog av en helt annen type enn Maos kulturrevolusjon.
6.Den var til å begynne med sammensatt på bredt tverrpolitisk grunnlag, lenge med arbeiderpartimannen Pål Hougen som drivende kraft.
7.Det er fastslått av ikke minst britiske paleontologer i begynnelsen av 1960årene, med Alick Walker ved universitetet i Newcastle som den drivende kraft.
8.Det var han som var den drivende kraft bak administrasjonens utskiftning av brysomt uavhengige medlemmer i den offentlig oppnevnte kommisjon for borgerrettighetene.
9.Det var i denne tiden han var en drivende kraft bak den nye og hardere franske skattepolitikk, der han imidlertid ikke fikk Mitterrand med på alle sine forslag.
10.Det var tidligere forsvarsminister Otto Grieg Tidemand som var den drivende kraft bak flyttingen, og hensikten var å rasjonalisere og effektivisere Forsvarets øverste ledelse.
11.Det vil føre for langt å nevne alle de store oppgavene han påtok seg i forskjellige utvalg og råd innen norske fotoorganisasjoner, det må allikevel nevnes at han alltid var en drivende kraft som ikke syntes at noe skulle være uprøvet, og selv tok han ofte de tyngste takene.
12.Dette ble ytterligere understreket for to uker siden da Mexico plutselig opptrådte som den drivende kraft bak låneforhandlingene for Argentina.
13.En bør nevnes, Bergljot SchoderDahl, som inntil hun gikk bort tidligere i år, var en drivende kraft på dette området.
14.En drivende kraft i arbeidet har vært Ragnhild Randal, kunstnerisk leder for Bømloteatret.
15.Fra 1965 var han en drivende kraft i utbyggingen av denne tjeneste på Ila Landsfengsel og sikringsanstalt.
16.Gruppen ledes av miljøvernorganisasjonen BBUs fungerende formann, Jo Leinen, som var den drivende kraft bak de store vesttyske antiatomdemonstrasjonene i oktober 1982, og i juni og oktober 1983.
17.Hun er fortsatt en drivende kraft i forbindelse med denne og skal blant annet lede krydderkurset som Det norske hageselskap står bak.
18.Hun har de siste to og et halvt år hatt sitt daglige virke i Bangladesh hovedstad Dhaka, der hun var en drivende kraft i oppbyggingen av NFPUs første ulandsprosjekt, Bangladeshinstituttet for utviklingshemmede.
19.Hvis en sunn latter forlenger livet, sikrer vi en ekstra forlengelse ! frister Wenche, datter av Arnardo, født på turne og idag administrerende direktør og drivende kraft.
20.I en kommisjon for foretagendet var embedsmannen Henrik Henriksen den drivende kraft, men han rakk både å bli adlet (Hielmstjerne) og å avgå ved døden (1780) før det store verket forelå.
21.Initiativtager og drivende kraft til de første norske kulturdager i Berlin er Grete Saltvedt Lächert - hennes bærende ide bak opplegget er at veien til fred og forståelse folk imellom er å møtes, lære hverandre å kjenne og gi hverandre inspirasjon.
22.Kinas fremste leder, Deng Xiaoping, som har vært den drivende kraft bak de økonomiske reformer siden 1978, uttalte i helgen at veksten de siste år tyder på at en firedobling innen år 2000 er et realistisk mål.
23.Mange kreftpasienters bønn til leger er at den uutholdelige smertetilstanden må vare kortest mulig, og vi må ikke utsette smertelindringen til neste dag, understreket doktor Husebø, som er den drivende kraft i" smertegruppen" ved Haukeland sykehus.
24.Marit Isene er forestillingens initiativtager og drivende kraft.
25.Men like sikkert er det at arbeiderbevegelsen stadig må fornye seg, reise nye saker og være den drivende kraft i den politiske utvikling.
26.Oberst Claus grev Schenk von Stauffenberg var den drivende kraft bak 20. juliattentatet og plasserte selv bomben i konferanserommet i hovedkvarteret ved Rastenburg.
27.Også tidligere forsvarsminister Otto Grieg Tidemand var en drivende kraft bak beslutningen om å flytte departementet til Huseby i 1971.
28.Professor Ole Jacob Broch var en drivende kraft bak jernbane og telegrafutbyggingen og i den forbindelse laget han nyttekostnadsberegninger, som dannet mønster for mange senere analyser.
29.Ragnar Halle regnes som den drivende kraft i starten av Oslogolfen, først som nestformann siden som formann for Oslo Golfklubb (192629).
30.Reidar Haanes - senere også bare kalt" Mister Njård" var den drivende kraft og første formann.