Norsk-Tysk oversettelse av drives ut

Oversettelse av ordet drives ut fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

drives ut på tysk

drives ut
folkverb ausweisen, vertreiben, verjagen
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Ja, apropos Dagbladet, avisen kunne nylig fortelle at djevelen nå skulle drives ut av Regjeringen og Stortinget, og at dette skulle være Deres budskap ved åpningen av de nye satetllittprogrammene.
2.Eller at skoler som drives ut fra en kristen formålsparagraf, skal kunne ha ateister blant sine lærere ?
3.Folk trives, men drives ut i sosial nød gjennom høye boutgifter.
4.I MidtØsten har behandlingen av nomadene vært umenneskelig ; folk drives ut av byene og dyrene deres livsgrunnlag - drepes.
5.Også fra dette paradiset skal vi drives ut.
6.Råluften skal drives ut.
7.Så står hun Inga og drives ut i en ensomhet hun ikke makter fordi veksten i henne, det som skjer med henne er så sterkt at det trenger noe og noen i møte, trenger ventiler.
8.Vedtaket innebærer at rein skal drives ut av disse egner og frem til slakteplass eller områder hvor det foreligger beiteleieavtaler.
9.Den opprinnelige libretto handler om korporalen Don Jose, som av grenseløs kjærlighet til sigøynersken Carmen drives ut i forbrytelsen.
10.Det var videre et stykke om hvorledes de snille, følsomme og anderledes iblant oss, drives ut i ørkenen som syndebukker, - den unge homofile kunststudenten Geoffres skjebne.
11.Dette feltet skal efter planen bygges ut og drives uten hjelp av dykkere.
12.Først må arvefienden Vietnam drives ut av landet, heter det, så får kampucheanernes indre motsetninger gjøres opp i neste omgang.
13.Komiteen er enig i at skogsdriften i hovedsak skal drives ut fra forretningsmessige kriterier, og at avgiftene må økes opp til vanlig markedsnivå for jakt og fiske leie av hyttetomter m.v.
14.Med hensyn til østmalmen, har han fått dette forlengst, og uansett hva grubeplanen måtte vise, vil alternativene forutsette at østmalmen drives ut som planlagt frem til 1993.
15.Meningen er at feltet skal bygges ut og drives uten bruk av dykkere, men de involverte oljeselskaper ser ikke bort fra at unntak må gjøres i spesielle situasjoner.
16.Selv om det den senere tiden er skrevet mye om fullprofilboring av tunneler, er det en mindre del som drives ut på denne måten.
Dine siste søk