Norsk-Tysk oversettelse av ekstra kostnader

Oversettelse av ordet ekstra kostnader fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ekstra kostnader på tysk

ekstra kostnader
tjenestesubst. Kosten [p], Extrakosten [p]

 
 

Fler eksempler
1.Dessuten blir det ikke billig grunn, og Majorstuenområdet er populært nok til å kunne bære ekstra kostnader, mener man.
2.For det første har man de rene veikostnadene, altså de ekstra kostnader til vedlikehold og utbygging av veinettet som økt trafikk fører til.
3.Når det gjelder visum for besøket i Leningrad, vil Bennett Reisebureau ordne dette uten ekstra kostnader.
4.De er ikkekommersielle tvangslagre som påfører de norske selskapene ekstra kostnader i forhold til konkurrentene.
5.Postgirokontoret legger opp til foreldede rutiner som påfører kundene problemer og som medfører merarbeide og ekstra kostnader for bankene og bankenes kunder, sier adm. direktør Jan M. Melandsø i BBS til Aftenposten.
6.Dersom man fortsatt insisterer på regional egendekning, må man i det minste kunne forlange at dette både vurderes økonomisk på samme måte som andre endringer i utbyggingsrekkefølgen, og at den regionen som ønsker en energidekning som gir ekstra kostnader og ulemper for brukerinteressene, selv betaler, og stiller passende kompensasjon for de interessene som blir skadelidende.
7.Et viktig prinsipp blir da at den som utsteder regninger, ikke skal kunne påføre den som betaler ekstra kostnader gjennom den form for betaling han har valgt.
Dine siste søk