Norsk-Tysk oversettelse av fange opp

Oversettelse av ordet fange opp fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fange opp på tysk

fange opp
personverb abfangen
Anagram av fange opp
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Bør et skattesystem egentlig fange opp alt ?
2.Det er tydelig at næringslivet nå opplever en såvidt sterk vekst at de både makter å fange opp nye som melder seg på arbeidsmarkedet og gi plass for flere av de arbeidsledige.
3.Det som kan diskuteres er en bredere utnyttelse av bruksvakten, blant annet for å fange opp de behov som følger med omstruktureringene i fiskeriene.
4.Disse tiltak vil fange opp mange av de unge blant de 72 000 som står registrert som arbeidsledige i august, understreker Kjell Magne Bondevik.
5.Eftersom mange unge faller utenfor støtteordningene, enten fordi de er usikre på sine egne fremtidsutsikter eller fordi de har vært for kort tid i fast jobb, har foreningen vanskeligheter med å fange opp denne samfunnsgruppen.
6.Har dere klart å fange opp alle interesserte ?
7.I Walleniusrederiene i Stockholm har man ikke hatt kapasitet til å fange opp alle tilbud om transporter av rullende materiell.
8.Jeg tror ikke København kan fange opp alle disse selv om flyplassen blir konkurransedyktig på priser og varetilbud, men selv hvor det gir en økning på 20 000 forretningsreisende passasjerer over København, betyr det mye.
9.Problemer flyktningene møter er avhengig av hvilken organisasjonsform man har på mottaket, men det er vel ikke alle kommuner som har den ekspertise som trengs for å fange opp slike problemer.
10.Selv om vi bruker den kommunale TTtjensten, har vi nok ikke klart å fange opp alle som gjerne vil være med her, men vi arbeider videre med det.
11.Straffeloven klarer bare å fange opp skader på legemet.
12.Tvertimot har Regjeringen gjennom sin økonomiske politikk og sysselsettingstiltak greid å fange opp stadig nye grupper på arbeidsmarkedet, slik at det nå er flere hender i arbeide enn noen gang tidligere.
13.Utvalget prøver å fange opp hvilke grupper dette gjelder.
14.Advokat Svendsen understreker at når kommisjonen prøver å få innført et sosialt begrunnet system under hensynstagen til de mindre kapitalsterke skattebetalere, men samtidig ikke makter å fange opp hytteeierne, blir det nettopp de økonomisk svakeste blant disse, som sterkest får merke kommisjonens forslag.
15.All honør til vår faste tipper Per Ulven, som klarte å fange opp alle vinnerne på sitt forslag.
16.Alvorligere er det at bevegelsen ikke har klart å fange opp medlemmer i" nye" yrker og at prosenten av fagorganiserte synker.
17.Bjørn Balstads (her unødvendige) forsvar for sitt institutts evne til å fange opp høyrenedgangen ved siste kommuneog fylkestingsvalg, kaller nærmest på medlidenhet, når man til overmål vet at det nettopp ble offentliggjort en måling som gikk på lokalvalget, like før dette fant sted.
18.Blant annet er et system med kummer og avløpsrør lagt ned i gulvet for å fange opp væsker.
19.Bydelsutvalgsformann Egil Nilsen (a) kunne ikke love en garantert opprustning av veinett, servicetiltak og offentlig transport som kan fange opp befolkningsøkningen på 15 prosent.
20.Chansene for å komme i kontakt med mulige intelligente vesener i universet øker betydelig fra høsten av når amerikanske forskere tar i bruk et nytt lyttesystem som kan fange opp millioner av signaler fra rommet.
21.Den løsning Gjertsen skisserte var at man i første omgang finner individuelle fleksible arbeidstidsordninger som kan fange opp behov både hos småbarnsforeldre og eldre slitne arbeidstagere.
22.Den manglende evnen til å meddele det som er viktig, til å fange opp det som er på vei til å skje med de nærmeste.
23.Den sistnevnte regelen tar sikte på fonogrammer, men i lovforarbeidene forutsettes det at regelen også kan fange opp andre tilfeller.
24.Den skal fange opp kloakken fra Konows gate, Sørenga og området til NSB i Lodalen.
25.Denne situasjonen vil bli bedre i løpet av et par år, men intet regelverk kan fange opp de mest fantasifulle overtramp.
26.Der skal de holde stand og prøve å fange opp endel av de arbeidsløse ungdommene.
27.Deres manglende evne til å fange opp nye trekk i utviklingen gjorde de stadig mindre tjenlige.
28.Dessuten ønsker avisene å fange opp endel av annonseinntektene som tas fra avisene når det åpnes for reklame i eteren, mente han.
29.Det Kohl og hans regjering nå trenger for å kunne fange opp de nyere nasjonale stemninger, er en felles vestlig politikk som også omfatter et ganske bredt samarbeide med DDR, ØstEuropa og SovjetUnionen om kultur, økonomi og politikk - og som er tuftet på en klar og vel avveiet sikkerhetspolitikk i NATO.
30.Det blokkerer mer enn det utvikler hjernens og kroppens evne til å fange opp en ny informasjon.
Dine siste søk