Norsk-Tysk oversettelse av fantasere

Oversettelse av ordet fantasere fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fantasere på tysk

fantasere
forestille segverb sich vorstellen, sich einbilden, fantasieren°
Synonymer for fantasere
Avledede ord av fantasere
Fler eksempler
1.Jeg har sittet ved mitt vindu i natten og forsøkt å fantasere omkring hvordan verden så ut gjennom hans øyne.
2.Astrid Lindgren har sagt at vi skal ta vare på vår evne til å fantasere fordi det er visjonene som skapes nå, som bestemmer fremtiden.
3.Det er ikke nødvendig å fantasere dem frem.
4.Det er vanskelig å fantasere på alvor og så bli tatt alvorlig.
5.Det gikk slett ikke an å fantasere slik, ikke i hennes situasjon.
6.Du liker å fantasere om hvordan det ville vært å være berømt.
7.Og han hadde ikke tilrevet seg makten før han begynte å fantasere om hvordan han nå skulle sette sine leger i gang med å gjøre det stortyske rike invaliderent, åndssvakerent og rent på så mange måter.
8.De begynner å fantasere, og efterhvert blir avstanden mellom fantasi og virkelighet kortere og kortere, og de lager historien om Noni og Nikolina.
9.Den beste gave vi kan få er en skatt av ord som vi kan tenke med, snakke med og fantasere med, mener Jo Tenfjord.
10.Det er både givende og morsomt å skrive for barn fordi jeg der får muligheten til både å leke og fantasere.
11.Det gikk slett ikke an å fantasere slik, ikke i hennes situasjon.
12.Jeg har erkjent at det å skape, tolke, bearbeide, fantasere - det er livsnødvendig for alle mennesker, ikke bare for meg.
13.Mennesker og dyr i samspill eller dyr med utpregede menneskelige egenskaper, møter vi jo i eventyrene, og vi kan fantasere over dyrs uutgrunnelighet.
14.Mens frendene i Oslo kan fantasere for 500 000 kroner.
15.Skal man for eksempel flytte til et nytt sted, bør man fantasere med barnet, kanskje reise og besøke stedet og nærmiljøet, slik at barnet får en knagg å henge sine forventinger på, fremholder Grønvold Bugge.
Liknende ord

 
 

fantasere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) fantaserefantaserendefantasert
Indikativ
1. Presens
jegfantaserer
dufantaserer
hanfantaserer
vifantaserer
derefantaserer
defantaserer
8. Presens perfektum
jeghar fantasert
duhar fantasert
hanhar fantasert
vihar fantasert
derehar fantasert
dehar fantasert
2. Preteritum (Fortid)
jegfantaserte
dufantaserte
hanfantaserte
vifantaserte
derefantaserte
defantaserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde fantasert
duhadde fantasert
hanhadde fantasert
vihadde fantasert
derehadde fantasert
dehadde fantasert
4a. Presens futurum
jegvil/skal fantasere
duvil/skal fantasere
hanvil/skal fantasere
vivil/skal fantasere
derevil/skal fantasere
devil/skal fantasere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha fantasert
duvil/skal ha fantasert
hanvil/skal ha fantasert
vivil/skal ha fantasert
derevil/skal ha fantasert
devil/skal ha fantasert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle fantasere
duville/skulle fantasere
hanville/skulle fantasere
viville/skulle fantasere
dereville/skulle fantasere
deville/skulle fantasere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha fantasert
duville/skulle ha fantasert
hanville/skulle ha fantasert
viville/skulle ha fantasert
dereville/skulle ha fantasert
deville/skulle ha fantasert
Imperativ
Bekreftende
dufantaser
viLa oss fantasere
derefantaser
Nektende
duikke fantaser! (fantaser ikke)
dereikke fantaser! (fantaser ikke)
Dine siste søk