Norsk-Tysk oversettelse av fordi at

Oversettelse av ordet fordi at fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

fordi at på tysk

fordi at
konjunksjonannet denn, weil, wegen
  grunnannet weil, wegen, denn, da, weil doch, da einmal
Synonymer for fordi at
Eksempler med oversettelse
Jeg kjente straks læreren igjen, fordi jeg hadde møtt ham før.
Jeg har lært meg litt norsk, fordi jeg elsker dette språket.
Fantasien er viktigere enn kunnskap fordi kunnskap er begrenset.
Familielivet er truet av kriser, fordi det er vanskelig å forene arbeid og familie.
Jeg ber deg stemme på Arbeiderpartiet, fordi da får du en regjering som kan ta ansvar for landets økonomi, trygge arbeidsplassene, bidra til at vi fortsatt har lav rente og orden i økonomien.
Jeg ber deg stemme på Arbeiderpartiet, fordi da får du en regjering som kan ta ansvar for å trygge arbeidsplassene.
Jeg liker nordmenn, fordi hver nordmann er en stor naturelsker, og det er jeg også.
Jeg vet det fordi jeg var der.
Å lære et språk er langt mer enn en intellektuell og kognitiv utfordring. Det er et middel for å vokse og modnes gjennom opplevelsen av andre kulturer. Det utvider vår horisont og utdyper vår personlighet; gir oss en annen tilnærming til problemer, fordi vi har opplevd forskjellige verdener; og gir oss muligheten til å se med nye øyne, som Proust sier.
Senere vil vi analysere resultatene og finne ut hva som gikk galt, fordi vi vil ikke gjenta de samme feilene i fremtiden.
Jeg ønsker å bli lege fordi jeg vil hjelpe mennesker som er syke.
Jeg ikke skal trenge noen som helst yrke, fordi jeg skal gifte meg med en rik mann.
Jeg tar tørkepapir fordi jeg må rengjøre steikepanna og tørke av den.
Jeg er aldri alene, fordi jeg har en hund.
Poteter, spesielt hvis kokt, er en verdifull mat, blant annet fordi de senker blodtrykket.
Havregryn er en verdifull mat fordi den inneholder både løselig og uløselig fiber.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Når Regjeringen så klart har understreket effektiviseringsformålet med støtten, er det fordi at dette på lang sikt er den beste måten å styrke næringens lønnsomhet på.
2.Byer folk søker til fordi atmosfære og rytme harmonerer med menneskelige behov for samvær og opplevelser.
3.Det er lett å bli utropt som kulturfiendtlig i vårt land, kanskje ikke minst fordi at de som tilsynelatende betrakter seg selv som mer kulturvennlig enn andre ofte er ressurssterke når det gjelder evnene tilå rope høyt.
4.Det fordi at nålesamlingen er blitt en besettelse.
5.Dette fordi at posen var merket med navnet til en sportsforretning som han visste solgte haglpatroner.
6.Endringene skal foretas fordi atskillige skattydere kan opprettholde høy levestandard uten å betale skatt i det hele tatt.
7.Fordi Atlantica er det eneste selskapet som er børsnotert, er det vanskelig å danne seg et bilde av det økonomiske resultat for rederiets virksomhet.
8.Ikke fordi at boken på noe punkt er kjedelig eller dårlig.
9.Ikke fordi at disse har noe snusketpornografisk ved seg, men rett og slett fordi de er for sterke, for direkte i sin blottlegging av en lystogsmerteverden man helst ikke vil ha for tydelig innblikk i - for sin egen sjelefreds skyld.
10.Ikke fordi at innsatsvilje og pågangsmot mangler.
11.Jens Marcussen (fr.p) påpekte at velferdsvirksomheten ombord i tiden fremover blir mer og mer vesentlig, fordi at skipene blir liggende kortere tid ved havn, og han mente at velferdstjenesten må ta hensyn til dette i form av bedre boktjeneste, filmleie, muligheter for selvstudium og tilgang på aviser.
12.Men avisen hopper derfra lett til den konklusjon at det er misbruk av dagen å reise krav om frys fordi atomprotesten er meget" omstridt" i Norge.
13.Nei til atomvåpen både i øst og vest, fordi atomvåpene ikke er våpen i vanlig forstand, men masseutryddelsesvåpen som kan ødelegge livet på jorden.
14.Norden ligger an til å kunne bli et nøkkelområde for denne utviklingen, fordi at lysende resultater allerede er velkjente, SASmodellen, SKF, ASEA for å nevne noen.
15.Selv har han under rettsforhandlingene fortalt at grunnen til hans stadige opphold i isolatavdelinger nettopp var fordi at fengselsvesenet forsøkte å kneble hans kriminalpolitiske engasjement, og hans forsøk på å etablere tillitsmannsordninger på de forskjellige anstalter.
16.Senterpartiet er ikke invitert, visstnok fordi atomvåpenmotstanden der ansees tilfredsstillende.
17.Spesielt fordi at vi burde slått Chile grundig.
18.Tallene for 1984 er ikke direkte sammenlignbare med fjorårets tall fordi at A.L. Laboratories i løpet av siste halvår 1983 overtok bedriftene Dumex, P.T. Dumex Indonesia og A.L. Pharma.
19.Vi vil ikke akseptere at de blir tvunget til å betale overpris, bare fordi at gårdeieren skal ha sin fortjeneste.
20.Benkow fant det underlig at man ble stilt i et så negativt lys bare fordi at man tok opp problemene forbundet med en sone.
21.Det er fordi at han vokter Tottenhams mål Per Kristian holder med laget.
22.Er det fordi at det er en tidligere ungsosialist, NATOmotstander og Amerikahater at spionen fikk slippe til i radio ?
23.I vår del av verden har vi hatt fred i en årrekke, antagelig fordi atomvåpnet har fungert som sikringsvåpen.
24.Men nettopp fordi atomvåpen er eneste forhandlingstema og derfor gjelder den vestlige verdens helt grunnleggende sikkerhet, kan ikke disse forhandlingene sees isolert fra østvestforholdet generelt.
25.Nettopp fordi at utfallet av valget i september kan få konsekvenser for kommunens muligheter til selv å hente inn sine inntekter, mener Oslo SV at langtidsbudsjettet bør bli en hovedsak i valgkampen.
26.Når det ellers gjelder postene øverst på siste side i selvangivelsen, kan det være nyttig å begynne med dem først, fordi at summer der skal overføres til postene 10 og 11 på side 2 i skjemaet.
27.Når jeg fremhever Finland som et eksempel til efterfølgelse, er det fordi at dette lille landet i motsetning til vårt ikke er en provins, men et kulturelt kraftsentrum.
28.Simpelthen fordi at når man har wienerhorn til rådighet, så holder det med ett.
Dine siste søk