Norsk-Tysk oversettelse av forelder

Oversettelse av ordet forelder fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forelder på tysk

forelder
generellsubst. Eltern [p]
Anagram av forelder
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Disse barna vil heller ikke i fremtiden kunne adopteres av den ikkebiologiske forelder i forholdet, om ikke nåværende meningsløse innstilling mister taket på lovverket.
2.Om den biologiske mor eller far i et slikt forhold skulle falle fra idag, har den gjenlevende" sosiale" forelder ingen juridisk rett til å overta omsorgen for barnet, uansett hvor mye dette enn ville være til beste for barnet !
3.Tre 12åringers forelder kan vente seg en regning på en million kroner efter skadeverk på 100 biler i København i helgen.
4.At det blir sånn masse barn efterhvert som bare har en forelder.
5.Jeg har vært mer uvøren, for i Aftenposten den 9. mars svarte jeg nemlig på et spørsmål om entallsformen en forelder, som mange vil forfølge med ild og sverd.
6.Jeg kan forstå at den formen kan få det til å rumle i magen på venner av lov og orden ; en forelder er jo temmelig nytt og uvant - noen vil si stygt.
7.Og de legger ikke fingrene imellom, for de liker hverken en forelder eller min omtale av ordformen.
8.Og så viser det seg, tessmers, at en forelder ikke er en så aldeles ny form likevel.
9.Tilbake til en forelder.
Dine siste søk