Norsk-Tysk oversettelse av foreleser

Oversettelse av ordet foreleser fra norsk til tysk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

foreleser på tysk

foreleser
mannsubst. Vortragende [m]
  kvinnesubst. Vortragende [f]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Jo mer vi bruker hjernen, jo skarpere blir den", foreleser professor Weiert Velle for en gruppe studenter over sytti år på Blindern.
2.Det betenkelige er at kurset, hvor foreleser såvel som arrangør er norske, legges til Madeira når man meget vel kunne ha holdt det i Norge, sier Høye til avisen.
3.Men De foreleser jo på Forsvarets Høgskole også...
4.10. mars foreleser førsteamanuensis Knut Odner, Institutt for sosialantropologi, om livet i Varanger fra 1500 til 1850, fra arkeologisk synspunkt.
5.Agenten kan fortelle at P. D. James har tatt imot en invitasjon fra Universitetet i Boston, hvor hun foreleser for studentene om oppdiktede detektiver, krimlitteratur og forfattere.
6.Bare i 1968 fikk han reise til utlandet - hvor han ellers har vært forgjeves efterspurt som foreleser.
7.Barnepsykolog Magne Raundalen foreleser om barn og atomvåpen, Anders Hellebust, tidligere major, nå lærer ved Journalisthøyskolen, foreleser om svensk og finsk nøytralitet, mens Inge Eidsvaag fra Nei til atomvåpen tar for seg atomvåpenfrie soner.
8.Belafonte foreleser at hiphopkulturen består av tre grener.
9.Camilla Tostrup kunne returnere til Norge med god attest fra USA, hvor Institutt for dramatisk kunst bl.a. skriver at man har den største respekt og beundring for hennes innsats både som skuespiller, regissør og foreleser og hennes teaterkontakt med et ungt publikum.
10.Det første temaet behandler Håkon Stang, CINA, København, mens hjelpelærer Marjatta Beck og lektor Leena Niiranen, Uralaltaisk institutt foreleser over det andre og siste temaet i serien.
11.En foreleser vil gi oversikt over de forskningsarbeider Lars Hermansen utførte og hvilke bidrag han ga til øket forståelse på disse områder.
12.En gutt overtar som foreleser, og samme lekse om igjen - mens Frøken er påpasselig ute med en lang stokk når et lite krøllhode viser uoppmerksomhet.
13.Foreleser er Kjell Dragnes, som vil snakke om" Bresjnev, Andropov, Tsjernenko - og så ?".
14.Foreleser på den internasjonale sommerskolen, prosjektleder CarlFredrik Lindstrøm, instruerer i ledsagerteknikk for blinde.
15.FØRSTEKONSERVATOREN som beveger seg med lakksko på parketten og foreleser om" bestikkets historie" og" motiver på gamle jernovner", bor selv i høyblokk ved Mærradalen.
16.Gullbergs person og skjebne var underlig, både hans opphav og hans slutt, foreleser von Sydow mildt og litt blygt, det er intet av den storinternasjonale filmskurk over ham her.
17.Han ble professor i geologi på Norges landbrukshøgskole i 1963 og var en umåtelig populær og dyktig foreleser, med en egen evne til å" levendegjøre" gråstein, blåstein og flint.
18.Han forberedte og gjennomførte årlige kurser i øreanatomi og ørekirurgi for blivende spesialister i ørenesehalssykdommer, og som universitetslærer var han en skattet foreleser for studentene.
19.Han har gitt ut en rekke bøker, produsert filmer og foreleser daglig om indianerkultur.
20.Han har vært - og er - en skattet foreleser i ulike fora og har hatt mange tillitshverv i faglig sammenheng.
21.Han har vært en hyppig benyttet foreleser.
22.Han var blant våre fremste kjennere av SovjetUnionen og ØstEuropa, en fengslende foreleser, ikke minst om vår store nabo i øst.
23.Her i Norge har vi vært siden 1979, og jeg foreleser for eksempel for skoleelever flere ganger i uken, sier Ypusuf.
24.Hun dessuten ansatt som foreleser på en kunsthøyskole i Cairo, hvor hun bevisst bruker islamsk filosofi i sin undervisning.
25.Hun har ved siden av arbeidet som bedriftsrådgiver på det psykososiale området for enkeltmennesker, vært flittig benyttet som foreleser og drevet med ledertrening.
26.I dagens kronikk tar pastor Øivind Foss - som lenge virket som prest ved Heidelberguniversitetet i Tyskland og som nu foreleser ved Aarhusuniversitetet - for seg den kritikk som særlig i Tyskland og Nederland har vært rettet mot Kirken og de følger den har fått.
27.Idag, kl. 16.15 foreleser professor i statsvitenskap Knut Midgaard over emnet i Eilert Sundts Hus på Blindern.
28.Ifølge planene skal det første seminaret avvikles i oktober, med blant andre dr. Barry Jones fra Londons institutt for tropiske øyesykdommer som foreleser.
29.Igor Andropov har bakgrunn som foreleser ved Moskvaakademiet og som forsker ved det prestisjetunge instituttet for amerikanske og kanadiske studier i Moskva.
30.Norske og utenlandske organister og pedagoger foreleser og gir ca. 50 studenter og utøvende organister veiledning i å finpusse et selvvalgt repertoar.
Dine siste søk